З питань праці

Нововведення по оплаті листка тимчасової непрацездатності: визначення ключових показників, з яких обчислюють лікарняні

Середню зарплату за один календарний день рахувати простіше простого: зарплату, нараховану за розрахунковий період, ділимо на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Розрахунковий період – 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах перед місяцем настання страхового випадку. Відсотки страхового стажу однакові як для лікарняних за рахунок підприємства, так і для лікарняних від Фонду (ст.. 24 […]

З питань праці

Основні моменти повідомлення про прийняття працівників

Постанова КМУ від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної службі і її терри-торіальним органам про прийом працівника на роботу» (далі — Порядок № 413). Дата набрання чинності:  — з 27.06.2015 р.(офіційне опублікування — «Урядовий кур’єр» №115 від 27.06.2015 р). Незважаючи на те, що текст постанови був опублікований без додатку (тобто самої форми […]

З питань праці

Небезпеки “неофіційного” працевлаштування

Працівник почав роботу, а роботодавцю треба протягом 5 (п’яти) днів здійснити видачу наказу про його прийом на роботу і зробити запис у його трудовій книжці (п. 1.1. Інструкції КабМіну про порядок ведення трудових книжок працівників). Працівник ставить власноручний підпис, і він тепер “оформлений”. Але буває, коли “оформлення” не відбулося, а ви про це навіть не […]

З питань охорони праці

Порядок переведення на легшу роботу за станом здоров’я

ПОРЯДОК ТА РОЗМІР ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКА У РАЗІ ЙОГО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ЛЕГШУ РОБОТУ За працівниками, переведеними згідно з медичним висновком на легшу нижчеоплачувану роботу, відповідно до частини другої статті 170 КЗпП зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, якщо інше не передбачено законодавством. Розмір середньої заробітної плати обчислюється виходячи з виплат за […]

З питань праці

Допуск до роботи з комп’ютерною технікою

Сучасний комп’ютер є електротехнічним пристроєм загального користування, не є засобом підвищеної небезпеки, а ремонт його внутрішнього електронного обладнання можливий тільки у сервісних центрах за наявності спеціального обладнання. До нормативно-правових актів, пов’язаних з організацією експлуатації комп’ютерної техніки, належать: Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26 березня 2010 р. № 65 […]

З питань праці

Дотримання правил пожежної безпеки на залізничному транспорті

Кількість об’єктів залізничного транспорту дуже велика: рухомий склад, приміщенння вокзалів, станцій, депо, майстерень, лабораторій, складів тощо. Тому сукупність заходів із дотримання пожежної безпеки на всіх об’єктах унеможливить виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації та позбавить неприємностей як працівників, так і пасажирів залізниці. Найбільша небезпека та ризик виникнення пожежі з’являється при порушенні правил перевезення пожежонебезпечних та […]

З питань праці

Повідомлення про прийняття на роботу: до кого звертатись за роз’ясненнями

Державна фіскальна служба України (лист від 01.09.2015 № 8286/К/99-99-17-03-03-14) вважає, що роз’яснення про повідомлення територіального органу ДФС про прийняття працівника на роботу має надавати Мінсоцполітики. ДФС нагадує, що Порядок повiдомлення ДФС та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 № 413 (далi — Постанова № 413). Постановою Кабiнету Мiнiстрiв […]

З питань праці

Матеріальну допомогу для оздоровлення можна виплачувати до закінчення шестимісячного терміну роботи на підприємстві

Міністерство соціальної політики України листом від 21.07.2015 № 409/13/116-15 роз’яснило особливості надання матеріальних допомог для оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань. Мінсоцполітики нагадало, що відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає […]

З питань праці

Уточнено строки військової служби за контрактом в особливий період

Верховна Рада України 06.10.2015 ухвалила закон, яким внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (далі — Закон № 2232). Означеним Законом встановлено конкретні терміни військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації […]

З питань праці

ДФС не потрібно повідомляти про укладення цивільно-правових договорів із фізичними особами

Державна фіскальна служба України листами від 03.09.2015 № 21446/10/28-10-06-11 та від 14.09.2015 № 4034/10/28-08-11-20 роз’яснила особливості подання повідомлення про прийняття на роботу працівників. ДФС нагадала, що постанову Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 (далі — Постанова № 413) розроблено […]

З питань праці

ДФС необхідно повідомляти про зміну керівника підприємства

Державна фіскальна служба України листом від 02.10.2015 № 20929/6/99-99-17-03-03-15 наголосила, що власник підприємства має повідомляти ДФС про прийняття керівника підприємства на роботу. ДФС нагадала, що відповідно до абзацу 3 частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (далі — Закон № 755) інформація про зміну керівника […]

З питань праці

Відсторонення працівника з інвалідністю від роботи

Одним з основних нормативних актів, спрямованих на соціальний захист інвалідів в Україні, є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875). Відповідно до статті 1 Закону № 875 інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та […]

З питань праці

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця по-новому

СТРАХОВИЙ СТАЖ ПРАЦІВНИКА І РОЗМІР ОПЛАТИ ПЕРШИХ П’ЯТИ ДНІВ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ Кабінет Міністрів України 26 червня 2015 року ухвалив постанову № 440 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» (далі — Порядок № 440), який набув чинності 17 липня […]

З питань праці

Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу.

Відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України (надалі по тексту – КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримано щоденну або щотижневу тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, […]

З питань праці

Компенсація за невикористану відпустку

Відповідно до статті 79 КЗпП України щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Виходячи із вимог статті 83 КЗпП України, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових […]

З питань праці

Захист працівників від необґрунтованих відрахувань із заробітної лати.

Розроблено законопроект «Про внесення змін до статті 136 Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення захисту заробітної плати від необґрунтованих відрахувань та недопущення порушення принципу презумпції невинуватості працівника у питанні покладення на працівника матеріальної відповідальності)». У статті 136 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) зазначено про те, що покриття шкоди працівниками в […]

З питань праці

Процедура скорочення чисельності працівників відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України

В умовах економічної кризи, і як наслідок – зменшення обсягів виробництва продукції чи надання послуг, нерідко керівники підприємств з метою недопущення доведення підприємства до банкрутства змушені скористатись закріпленим у статті 64 Господарського кодексу України правом на свій власний розсуд визначати чисельність працівників ввіреного їм Підприємства. З метою не допущення порушень законодавства про працю при скороченні […]

З питань праці

Звільненняу зв’язку зі смертю

Враховуючи, неодноразові звернення громадян з приводу невиплати їм належних померлому чоловіку, дружині, чи іншим близьким членам сім’ї коштів, а також внесення запису про звільнення «у зв’язку зі смертю» та видачі родичам трудової книжки, повідомляємо. Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58, […]

З питань праці

Особливості роботи за сумісництвом

Відповідно до Положення про умови робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України. Міністерства фінансів України 28.06.1993 N 43 (надалі – Положення), «Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж […]

З питань праці

Виплата належних при звільненні коштів.

В умовах економічної кризи, нерідко працівниками підприємств області порушується питання в частині проведення повного розрахунку при звільненні з роботи. Таким чином, з даного приводу надаємо роз’яснення. Відповідно до вимог статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення […]