Нормативно – правова база з питань здійснення державного ринкового нагляду

№ з/п

Позначення НА Назва НА Затверджено
вид документа та назва органу дата та номер документа
1 Закони України
1.1 Про загальну безпечність нехарчової продукції   02.12.2010

№ 2736-VI

1.2 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції   02.12.2010

№ 2735-VI

1.3 Про технічні регламенти та оцінку відповідності   15.01.2015 № 124-VIII
1.4 Про технічні регламенти та оцінку відповідності   15.01.2015 № 124-VIII
1.5 Про стандартизацію   05.06.2014 № 1315-VII
2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1 Перелік органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності 01.06.2011 № 573
2.2 Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування) 31.08.2011 № 921
2.3 Порядок здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів 05.10.2011 № 1017
2.4 Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції 31.10.2007 № 1280
2.5 Порядок функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень 26.12.2011   № 1397
2.6 Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї 26.12.2011   № 1398
2.7 Порядок ведення обліку звернень споживачів (користувачів) та здійснення моніторингу нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції 26.12.2011   № 1400
2.8 Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду 26.12.2011   № 1401
2.9 Ступені ризику видів нехарчової продукції та критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику 26.12.2011   № 1404
2.10 Порядок реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду 26.12.2011   № 1406
2.11 Методика вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів 26.12.2011   № 1407
2.12 Порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання 26.12.2011   № 1410
2.13 Технічний регламент модулів оцінки відповідності 07.10.2003 № 1585
2.14 Технічний регламент  безпеки обладнання, що працює під тиском 19.01.2011 № 35
2.15 Технічний регламент  ліфтів 22.04.2009 № 465
2.16 Технічний регламент засобів індивідуального захисту 27.08.2008 № 761
2.17 Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів 14.10.2009 № 1076
2.18 Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників 25.11.2009 № 1262
2.19 Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску 25.03.2009 № 268
 
3 Нормативно-правові акти Міністерств
3.1 Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від

 

11.06.2012

№ 690

Print Friendly, PDF & Email