Держпраці пропонує до обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

15 червня 2020

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці», перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України. Визначення такого переліку, як додатку до Порядку видачі дозволів підвищеної небезпеки, не відповідає сучасному розвитку дозвільної системи та цілям дерегуляції у сфері охорони праці. Існуючий перелік складено за галузевим принципом визначення обладнання, що суперечить цілям сучасного ризикоорієнтованого підходу та не забезпечує виконання проголошених Директивою 2009/104 завдань щодо створення системи моніторингу за технічним станом робочого обладнання, що використовується працівниками.

Тому Державна служба України з питань праці підготувала проєкт постанови «Про визначення Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» та пов’язані із впровадженням цього Переліку зміни до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Зазначений Перелік створено з урахуванням європейських практик визначення машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Проєкт постанови

Пропозиції та зауваження можна надати за формою:

 – Пропозиції до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 – Пропозиції до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки

– Пропозиції до тексту змін, що вносяться до постанов КМУ від 26.08.2010 № 725 і від 26.10.2011 № 1107

 – Пропозиції до форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці