На підприємстві з виготовлення виробів з металу виявили порушення, що загрожують здоров’ю та життю працівників

16 грудня 2020

Під час планової перевірки ТзОВ «СІ ЕФ ТІ Україна», що займається холодним штампуванням та гнуттям металів, виконує роботи з металообробки, фахівці Управління Держпраці виявили ряд порушень з охорони праці та промислової безпеки. Загалом на підприємстві працює 82 особи.

Слід зазначити основні недоліки та порушення, що були зафіксовані:

• під час укладання трудового договору роботодавець не інформує працівників під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто;
• керівник підприємства не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
• не організовано навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам підприємства;
• не проведено первинний технічний огляд обладнання, що працює під тиском;
• не подано на реєстрацію в ГУ Держпраці декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, на експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, на експлуатацію ковальсько-пресового устаткування, експлуатацію технологічних транспортних засобів, експлуатацію вантажопідіймальних кранів, технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природним газом суб’єкта господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
• не забезпечено проведення технічних оглядів кранів мостових;
• не призначено відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства;
• не проведена ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин;
• не проведено технічний огляд, регулювання обладнання та технічне обслуговування шафового газорегуляторного пункту;
• не проведено періодичну перевірку електроінструменту.

У зв’язку з виявленими порушеннями вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, які становлять загрозу здоров’ю та життю працівників, Управління Держпраці рекомендувало керівництву підприємства негайно заборонити проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 м, зварювальних робіт, робіт на металообробних верстатах та робіт в діючих електроустановках 0,4 кВ. Також попереджено про необхідність заборони експлуатації обладнання, що працює під тиском, вантажопідіймальних кранів, електронавантажувачівв, газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

Згідно з результатами здійсненої інспекції, керівника та посадових осіб підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності.