ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

30 березня 2017

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднюється проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Метою прийняття проекту акта є зменшення кількості та частоти планових заходів державного нагляду (контролю) та оптимізація здійснення функцій державного нагляду (контролю) у межах компетенції Держпраці.

Проект акта спрямований на вдосконалення системи державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці, поводженням з вибуховими матеріалами, державного гірничого нагляду, забезпечення прозорості заходів державного нагляду та єдиного підходу до їх планування, підвищення рівня відповідальності інспекторського складу.

Регуляторний акт оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці www.dsp.gov.ua

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовій або електронній формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту постанови за адресою:

01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, Державна служба України з питань праці,

e-mail: dsp@dsp.gov.ua

Проект постанови

Додаток

Пояснювальна записка