Праця неповнолітніх: права та пільги

10 січня 2017

За яких умов можна приймати на роботу неповнолітніх та як законодавство захищає права таких працівників?

Передусім слід зазначити, що неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Проте  в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються  певними пільгами, які передбачені законодавством України.

Варто наголосити, що законодавством не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Втім, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Щодо заробітної плати, то оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Роботодавець при прийнятті на роботу неповнолітнього повинен пам’ятати також  про  певні заборони, які стосуються праці осіб молодше вісімнадцяти років.  Зокрема, забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Водночас не можна  застосовувати працю осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

До слова, перед працевлаштуванням юний претендент обов’язково повинен пройти медичне обстеження.