Відбулася планова перевірка ТзОВ НВП „Техноваги”

12 травня 2017

З 24  квітня   по 5 травня   ГУ  Держпраці у Львівській області  проведено планову перевірку   ТзОВ НВП «Техноваги» .  Під час якої  інспектори перевіряли  дотримання вимог нормативно правових актів з охорони праці   при виконанні робіт в діючих електроустановках,   при експлуатації  металообробного обладнання, при експлуатації автомобільного транспорту, газового господарства а також при виконанні робіт з металообробки. Також фахівці  перевіряли  дотримання законодавства  про працю, та загальнообов’язкове  державне соціальне страхування.

Інспектори встановили, що підприємстві відсутній дозвіл Держпраці на експлуатацію трансформаторної підстанції  ТП  6/0, 4 кВ та на виконання робіт в діючих електроустановках.  Працівники підприємства не в повному обсязі забезпечені  спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ (електрозварники спецодягом, працівники котрі виконують роботи на висоті запобіжними поясами). Роботодавець  не організував на підприємстві належний облік і контроль за  видачею  у  встановлені  строки  ЗІЗ працівникам (невчасно видаються спеціальні костюми електрозварювальникам). Не розроблено інструкції з охорони праці для працівників електро-монтажного відділу (радіомонтажник, інженер електронік).

Не в повному обсязі відповідно до виконуваних робіт, проводиться первинний та  повторний інструктаж з працівниками.

Допускаються до експлуатації гільйотинні ножиці  з несправним запобіжним пристроєм, зблокованим з пусковими механізмом для унеможливлення потрапляння пальців рук працівника під ножі та притискачі.

Допускається до експлуатації вертикально фрезерний верстат, без захисного огородження фрези при швидкісному фрезеруванні.

Також слід зазначити, що  для організації безпечного руху по території підприємства не складено схематичний план (схема) руху транспортних засобів та працівників. Для огляду транспортних засобів використовується естакада,  не обладнана майданчиком для безпечного виходу водія із транспортного засобу і посадки в нього.

Не проводяться огляди електроустановок підприємства, результати оглядів електроустановок не заносяться в «Оперативний журнал».

Відсутній графік технічних обслуговувань і ремонту систем газопостачання. Не проводиться контрольний огляд газового господарства з періодичністю 2 рази на рік. В приміщенні паливних де встановлені котли відсутня схема газового обладнання із зазначенням номерів обладнання запобіжної та запірної арматури. Не розроблено план локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання. У паливній №2 не встановлено сигналізатори, прилади контролю мікроконцентрації чадного газу.

Окрім цього, на ТзОВ НВП «Техноваги» інспектори виявили й низку інших порушень.

За результатами проведеної перевірки було притягнуто до адміністративної відповідальності керівників структурних підрозділів підприємства, які допустили порушення вимог нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Комісія ГУ Держпраці зобов’язала посадових осіб підприємства розробити заходи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та їх причин, зобов’язала  службу охорони праці встановити дієвий контроль за виконанням приписів та вчасним повідомленням посадових осіб, що здійснювали перевірку, про їх виконання.

       Довідка:

ТзОВ НВП «Техноваги» займається проектуванням та виготовленням ваг і дозаторів у діапазоні від лабораторних та промислових, до автомобільних та вагонних.

На підприємстві працює 160 осіб.