Розслідування яких нещасних випадків на виробництві проводяться комісією підприємства?

20 січня 2016

Процедуру проведення розслідування та ведення   обліку  нещасних випадків, професійних  захворювань  і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях  незалежно  від  форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах, визначає Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232.

Згідно підпункту 2 пункту 10 даного Порядку роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов’язаний протягом  доби  утворити  комісію  у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування. Однак, нещасні випадки перелічені у пункті 36 Порядку – із смертельними наслідками; групові нещасні  випадки, які  сталися  одночасно  з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм; випадки смерті працівників на підприємстві;випадки зникнення  працівників  під  час  виконання  трудових (посадових)обов’язків; нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку, утвореною територіальним органом Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку.