Головне управління Держпраці інформує – відповідальність за порушення законодавства про працю посилено

25 березня 2016

ГУ Держпраці у Львівській області нагадує, що 10 лютого 2016 року набрала чинності постанова КМУ від 03.02.2016 р. №55, якою внесені зміни до постанови від 17.07.2013 р. №509 «Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення». Відтепер, окрім адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю, яку несли посадові особи, будуть застосовуватись фінансові санкції і до підприємства. Зокрема, Порядок № 509 визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП та частинами другою – сьомою ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»

Отже, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в такому випадку:

– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, встановленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (30-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення – з 01.01. 2016 – 41340 грн., з 01.05.2016 – 43500 грн.)

 – порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством, більш як за 1 місяць, виплата їх не в повному обсязі (3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення – з 01.01. 2016 – 4134 грн., з 01.05.2016 – 4350 грн.)

– недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці (у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника – з 01.01. 2016 – 13780 грн., з 01.05.2016 – 14500 грн.)

– недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу» (у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення  – з 01.01. 2016 – 13780 грн., з 01.05.2016 – 14500 грн.)

– порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами 2-5 ч.2 ст.265 КЗпП, – в розмірі мінімальної заробітної плати (з 01.01. 2016 – 1378 грн., з 01.05.2016 – 1450 грн.)

Разом з тим, повідомляємо, що 11 березня 2016 року набув чинності наказ Мінсоцполітики від 02.02.2016 р. №67, яким затверджено форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці, за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. 

Зазначені санкції мають право застосовувати Голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь і відділів Держпраці із заступниками, начальники територіальних органів Держпраці та їх заступники.

Звертаємо увагу, що штрафи можуть бути накладені Управління Держпраці як на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу так і без здійснення заходу державного нагляду (контролю) –  на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником , який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуюватимуться у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою ст. 53 зазначеного Закону) та органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП).

ПОСТАНОВА КМУ від 17 липня 2013 р. № 509 Київ Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

НАКАЗ Міністерства соціальної політики від 02.02.2016 № 67 Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці