Співпраця

  1. Договір про спiвпрацю мiж КЗ ЛОР “Львiвський обласний госпiталь iнвалiдiв вiйни та репресованих iм. Ю. Липи”, Департаментом соцiального захисту населенпя Львiвськоi обласної державної адмiнiстрацiї, Львiвським обласним центром соцiальних служб для ciм’i, дiтей та молодi, Львiвським обласним центром зайнятостi, Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi
  2. Угода про спiвпрацю мiж об’єднанням профспiлок Львiвщини та Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi від 24.11.2015 р.
  3. Договір про співпрацю між Головним управлінням Держпраці у Львівській області та Львівським обласним центромзайнятості з питань забезпечення реалізації Закону України “Про зайнятість населення” №344 від 24.11.2015 р.
  4. Угода про спiвробiтництво та органiзацiю взаемовiдносин у сферi здiйснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо працевлаштування iнвалiдiв мiж Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi та Львiвським обласним вiддiленням Фонду соцiального захисту iнвалiдiв від 15.01.2016 р.
  5. Договiр про спiвробiтництво щодо забезпечення соцiального захисту, законних право, свобод, інтересів та сприяння зайнятостi осiб у вiцi до 18 poків, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування від 29.01.2016 р.
  6. Договір про співробітництво щодо забезпечення безпеки дорожнього руху від 29.03.2016 р.
  7. Меморандум про співробітництво щодо забезпечення безпеки дорожнього руху від 29.03.2016 р.