До уваги громадськості! Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці проводить збір пропозицій щодо можливих корупційних ризиків у діяльності управління

26 жовтня 2023

Пропозиції з оцінки корупційних ризиків

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, проводить збір пропозицій щодо можливих корупційних ризиків у діяльності управління.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

Внутрішнє середовище – це існуючі в органі влади організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації органом влади законодавчо закріплених функцій та завдань.

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом влади повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади  дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

– організаційна структура органу влади;

– система внутрішнього контролю;

– управління персоналом;

– проведення процедур закупівель;

– дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”;

– інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

Листи з пропозиціями прохання надсилати на електронну адресу: lv@dsp.gov.ua з приміткою «Оцінка корупційних ризиків». Телефон: (032) 235-76-73

Електронна пошта для надсилання повідомлень працівниками Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці: lv@dsp.gov.ua

Листи з пропозиціями, не можуть розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, а тому їх отримання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.

 

АНКЕТА анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці