Про повторну ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки

25 вересня 2018

Головне управління Держпраці у Львівській області доводить до відома суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один зареєстрований об’єкт підвищеної небезпеки, що вони зобов’язані провести повторну ідентифікацію у випадках:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих  районах  нових  об’єктів, якщо  це впливає   на зміст  відомостей,  наведених  у повідомленні про результати ідентифікації;
  • зміни власника об’єкта.

  Інформація подається тільки за тими розділами повідомлення форми  ОПН-1, в які вносилися зміни.  

     Також хочемо наголосити, що Декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, на відміну від Повідомлення про результати ідентифікації, переглядається суб’єктом господарювання один раз на 5 років або в інші терміни у разі змін, які можуть вплинути на зміст відомостей поданих в декларації безпеки.