Роботодавець повинен поінформувати працівника про умови праці та про наявність небезпечних виробничих факторів

11 грудня 2018

В межах відзначення Всеукраїнського тижня права головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС  ГУ Держпраці у Львівській області Роман Дулюк провів семінар  на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

На заході були присутні  керівники та заступники установ професійно-технічної освіти.

Під час  бесіди інспектор розповів про  трудові права громадян, які  гарантовані Конституцією, зокрема право на вільну працю, не допустимість використання примусової праці, право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, недопустимість використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.

Йшлося також про гарантії захисту громадян від незаконного звільнення, право на своєчасне одержання винагороди за працю.

Окремо обговорювались права громадян, які  гарантовані Законом України «Про охорону праці».

Інспектор наголосив, що  умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Стаття 6 Закону, встановлює права уже безпосередньо працівників на охорону праці під час роботи, зокрема:

  • умови праці безпека технологічних процесів устаткування що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства;
  • працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я;
  • за період простою з причин які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток;
  • працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці;
  • працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії;
  • на час зупинення експлуатації підприємства органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

Законодавством також передбачено право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Так, працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації. Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій.

Також Законом закріплено право працівників на забезпечення спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. У законодавстві йдеться про те, що роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Окремим питанням залишається травматизм працівників та права громадян на відшкодування шкоди у разі  у шкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті. Зокрема стаття 9 декларує права працівників, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, збереження місця праці (посади) та середньої заробітної плати на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводиться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.