12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею

12 червня 2020

Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлений Міжнародною організацією праці (МОП) задля привернення уваги громадськості, світової спільноти та національних урядів до проблем дитячої праці та необхідності здійснення заходів щодо її ліквідації.

Масштабні зусилля для ліквідації найбільш неприйнятних форм дитячої праці нині докладають у багатьох країнах світу. Порушення прав дітей жорстоко карається законом. Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» від 17.06.1999 № 182, ратифікованою Законом України від 05.10.2000 № 2022-III, кожна держава має негайно вживати ефективні заходи щодо забезпечення в терміновому порядку заборони та ліквідації найгірших форм дитячої праці.

На виконання міжнародних зобов’язань Урядом України затверджено Державну соціальну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини„ на період до 2021 року (далі – Програма).

Відповідно до пункту 4 завдання 20 (Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці) розділу IV Програми на Держпраці покладається здійснення моніторингу стану додержання законодавства про працю неповнолітніх.

Відповідно до визначення Міжнародної організації праці моніторинг дитячої праці це активний процес по зупиненню використання дитячої праці, який включає в себе здійснення регулярних моніторингових візитів з метою ідентифікації дітей, які працюють, проведення оцінки ризиків, на які вони наражаються, подальший нагляд за цими дітьми, проведення з ними просвітницької та профілактичної робіт. Під дитячою працею розуміється робота, виконання якої небезпечне й шкідливе для дитини і заборонено міжнародним та національним законодавством.

Впродовж поточного року Держпраці проведено 1316 інспекційних відвідування з питань додержання законодавства про працю неповнолітніх.

Застосування праці дітей виявлено у 20 суб’єктів господарювання. У перевірених роботодавців працювало 36 неповнолітніх осіб.

Як засвідчують результати заходів державного контролю, на підприємствах зайнятість дітей мало поширена, і переважно це особи у віці від 16 до 18 років, тобто старше мінімального віку прийому на роботу, встановленого чинним трудовим законодавством.

Однак занепокоєння викликає, те що понад половини перевірених підприємств (16) порушують права 28 неповнолітніх працівників, причому спектр таких порушень дуже широкий (найчастішими є прийняття на роботу без медогляду, відсутність спеціального обліку, порушення строків виплати заробітної плати, але поширеним порушенням є зайнятість взагалі без оформлення трудових відносин (24 дитини працювали неоформлено у 12 роботодавців), що передбачає повну незахищеність трудових та всіх інших прав дитини). Залучення до неформальної зайнятості, найчастіше відбувається у вуличній та базарній торгівлі, будівництві, сфері послуг, що створює великі ризики залучення дітей до дитячої праці, включаючи її найгірші форми.

За результатами інспекційних відвідувань:

– прийнято 6 рішень про накладення фінансових санкцій за порушення норм законодавства про працю на суму  845 тис. 600 грн, з них сплачено 47 тис. 230 грн;

– складено та передано до суду 4 протоколи про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності;

– матеріали 4 справ направлено до правоохоронних органів для відповідного реагування;

– видано 15 приписів щодо усунення порушень законодавства про працю;

– винесено 3 пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб;

– порушення усунено 10 суб’єктами господарювання.

Невід’ємну частину моніторингу стану додержання законодавства про працю неповнолітніх складає превентивна робота з роботодавцями, батьками, закладами освіти тощо.

З метою підвищення рівня обізнаності зацікавлених та дотичних сторін щодо додержання законодавства про працю неповнолітніх, а також недопущення використання найгірших форм дитячої праці територіальними органами Держпраці проведено 2 тис. 325 інформаційно-роз’яснювальних заходів.

Праця дітей національним законодавством не заборонена, але її застосування має відповідати нормам Кодексу законів про працю України.

Пам’ятайте, діти, які працюють у надто ранньому віці, понад встановлену тривалість робочого дня, в умовах, що є шкідливими для їх здоров’я і для їх фізичного й розумового розвитку, позбавлені дитинства і майбутнього!