12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею

12 червня 2018

Із 1997 року 12 червня щороку відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour).

Закликаючи світ до здійснення ефективних заходів щодо викорінення примусової, шкідливої та небезпечної праці, а також експлуатації дітей, Міжнародна організація праці ухвалила Конвенцію від 17.06.1999 № 182 “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці”, ратифіковану Законом України від 05.10.2000 2022-III. Державна служба України з питань праці відповідно до покладених на неї повноважень здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю, зокрема з питань використання праці неповнолітніх, юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Упродовж поточного року Держпраці проведено 1150 заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, під час яких інспекторами праці перевірялося питання застосування праці неповнолітніх.

У 30 суб’єктів господарювання працювало 42 неповнолітніх особи віком від 16 до 18 років.

Установлено, що в порушення законодавства про працю трудові відносини з 12-ма неповнолітніми працівниками було оформлено лише наказом роботодавця без обов’язкового укладення письмового трудового договору; одна дитина працювала у шкідливих умовах праці, одна – виконувала роботу понад встановлену тривалість робочого часу; 9 дітей працювали без оформлення трудових відносин.

Порушення законодавства про працю неповнолітніх щодо обов’язкового проведення щорічних медичних оглядів та медичних оглядів при прийнятті на роботу допущено стосовно 13 осіб.

Загалом порушення прав дітей у сфері праці допущено у 17 (57 % від загальної кількості підприємств, де виявлені факти застосування праці неповнолітніх) роботодавців стосовно 22 (52 %) неповнолітніх. Загалом встановлено 44 порушення.

За результатами перевірок прийнято 9 рішень про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю на суму 781 тис. 830 грн; складено та передано до суду 13 протоколів про притягнення роботодавців до адміністративної відповідальності; матеріали 3 перевірок направлено до правоохоронних органів для відповідного реагування; видано 18 приписів щодо усунення порушень законодавства про працю, з них 4 приписи виконано. Проведено 1 283 інформаційно-роз’яснювальних заходи з питань застосування праці дітей.

Слід зазначити, що праця дітей національним законодавством не заборонена, зокрема стаття 196 КЗпП України передбачає обов’язок для роботодавців дотримуватися квоти щодо працевлаштування молоді відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

Виконання квоти поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. Розмір квоти — 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

При працевлаштуванні неповнолітніх осіб із числа безробітних законодавством передбачено компенсацію роботодавцям витрат на сплату ЄСВ протягом року.