У ПАТ “Дрогобицький машинобудівний завод“ обговорили вимоги законодавства про охорону праці

11 березня 2016

Головний державний  інспектор відділу нагляду у машинобудуванні  та енергетиці Ольга Кокотко  провела семінар – нараду у ПАТ “ Дрогобицький машинобудівний завод “ для посадових осіб та керівників структурних підрозділів підприємства.

У ході заходу фахівцем детально охарактеризовано стан  охорони праці  та проведено аналіз  травматизму на підконтрольних  об’єктах  підприємств  машинобудівної  галузі області. Роз’яснено вимоги нормативно-правових актів стосовно безпечної експлуатації електроустановок споживачів та електроустановок у вибухонебезпечних зонах. Наголошено на дотриманні вимог безпеки під час виконання металообробних, газополум’яних робіт, безпечної експлуатації металообробних верстатів, електрозварювального обладнання, електроінструменту. Особливу увагу  акцентовано на  основних  статтях Закону України “ Про  охорону  праці “ , на важливості проведення  навчань та інструктажів,  перевірки  знань з  охорони  праці. Також присутнім розповіли порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на  виробництві.   

Представник Держпраці рекомендувала керівництву підприємства здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками регламентів на виконання робіт та інших нормативних документів з питань охорони праці, які впроваджені і діють на підприємстві. «Зокрема, це стосується працівників, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, виконують роботи з підвищеною небезпекою та інженерно-технічні працівники, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією таких об’єктів», – зазначила О. Кокотко.