Дозволи

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Бланк заяви на дозвіл  

Бланк заяви на продовження дозволу 

Порівняльна табличка по експлуатації устатковання

Порівняльна таблиця по роботах підвищеної небезпеки