Інформаційні картки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки