Інформація про зареєстровані декларації відповідності МТБ

Інформація про зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

2023 РІК

2022 РІК 

2021 РІК

2020 РІК

2019 РІК

2018 РІК

2017 РІК