Інформація про зареєстровані декларації відповідності МТБ

Інформація про зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

На час дії воєнного стану інформація не доступна!