Cемінар з працівниками ТзОВ “Дерев’яний дім”

19 листопада 2015

У листопаді 2015 року відбувся семінар з працівниками ТзОВ “Дерев’яний дім” щодо надання консультаційно-методичної допомоги головними державними інспекторами Головного управління Держпраці у Львівській області Михайлів Г.В. та Яворівською О.Г.

Компанія “Дерев’яний Дім” використовує технологію повного циклу виробництва клеєного брусу – від розпускання колод на дошки до реалізації готового дерев’яного будинку з клеєного брусу.

Всі переваги клеєного бруса пояснюються процесом його виробництва, який складається більш ніж з десяти етапів, для кожного з яких використовується спеціальне високоточне обладнання.

В межах проведення превентивних заходів надано консультацію та методичну допомогу Головним державним інспектором відділу нагляду у СКС та АПК Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Львівській області Михайлівим Г.В. з питань:

 • основних функцій та завдань Державної служби України з питань праці, Положення про державну службу України з питань праці» затвердженого ПКМУ від 11 лютого 2015р. № 96;
 • травматизму в деревообробній промисловості;
 • Закону України «Про охорону праці» №2694-XII;
 • побудови, впровадження та удосконалення функціонування системи управління охороною праці (СУОП);
 • Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
 • Правил охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05);
 • утримання будівель, споруд та їх безпечної експлуатації;
 • планування роботи з охорони праці;
 • розробки та виконання Плану комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, інструктажів, проведення медоглядів, видачі спецодягу, розробки інструкцій з охорони праці;
 • правил безпечної експлуатації електроустановок: електрообладнання, освітлювального обладнання;
 • порядку отримання дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (ПКМУ №1107 від 26.10.2014 р.);

Головним державним інспектором відділу контролю за додержанням трудового законодавства, зайнятості та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці України у Львівській області О.Яворівською надано консультацію з питань трудового законодавства:

 • гарантії забезпечення права громадян на працю;
 • укладення трудового договору;
 • гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору;
 • порядок виплати та нарахування заробітної плати, щорічних, додаткових відпусток, порядок нарахування індексації грошових доходів;
 • адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю.

Головні державні інспектори відповіли на запитання, які були поставлені працівниками Товариства, зокрема: тривалість додаткової відпустки жінці, яка виховує двох дітей до 15 років.

Під час семінару було наголошено, що право працівників на відпочинок шляхом надання їм відпустки закріплено у статті 45 Конституції України. Крім того, державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою також регулюються Законом України “Про відпустки”Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Так, Законом України “Про відпустки” встановлено державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Нарівні з громадянами України право на відпустки мають іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні.

Одним із видів відпусток є соціальні відпустки:

 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

Так, відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» та статті 182-1 КЗпП України жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щороку додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічну основну відпустку, щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 Закону України «Про відпустки», якою регулюється питання перенесення щорічної відпустки.

Інформаційно: Варто зазначити, що особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Запропоновано: для надання консультативно-методичної допомоги з питань охорони праці в подальшому залучати головного державного інспектора відділу нагляду у СКС, АПК Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Михайліва Г.В. та з питань трудового законодавства головного державного інспектора відділу контролю за додержанням трудового законодавства, зайнятості та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці у Львівській області О.Яворівську.

Випадків виробничого травматизму протягом 2010-2015 рр. на підприємстві не було.

IMG_0655 IMG_0656 IMG_0658