Чи враховується премія, яка нарахована працівнику у поточному місяці при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру

29 січня 2020

Мінімальна заробітна плата як державна гарантія в оплаті праці встановлюється в законі про Державний бюджет України як в місячному, так і в погодинному розмірі. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2696-VIII з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату встановлено у місячному розмірі 4173 гривні, у погодинному розмірі – 25,13 гривні. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-ІХ з 1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати становить: у місячному розмірі – 4723 грн, у погодинному розмірі – 28,31 грн.

Мінімальна заробітна плата відповідно до статті 95 КЗпП України – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) згідно статті 96 Кодексу законів про працю України  встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Крім того, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці згідно статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Таким чином, роботодавець зобов’язаний щомісяця виплачувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату у мінімальному розмірі, яка може складатися з: окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат (окрім доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат).

Звертаємо увагу! Згідно із статтею 8 Закону про Держбюджет на 2020 рік, з 1 січня розмір мінімальної зарплати становить: у місячному розмірі — 4723 грн; у погодинному  — 28,31 грн.