Держпраці продовжує роботу з оновлення та удосконалення законодавства з питань державного гірничого нагляду

25 серпня 2021

За поданням Держпраці Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом від 31.03.2021 № 669 (далі – наказ) затвердило Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин (далі – Правила).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 884/36506.

Шляхом державного регулювання визначені організаційні та технічні вимоги до маркшейдерських робіт під час відкритого та підземного способах розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, будівництві гірничих підприємств, використанні надр у цілях, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин, а також структуру маркшейдерської служби гірничодобувного підприємства, правила ведення та зміст маркшейдерської документації, зокрема:
– конкретизовано порядок та точність виконання робіт з маркшейдерського забезпечення гірничодобувного підприємства на усіх етапах освоєння родовища рудних та нерудних корисних копалин;
– визначено методику та точність виконання маркшейдерських знімань на поверхні та у підземних виробках сучасними електронними вимірювальними приладами, використання супутникових технологій під час створення опорних та знімальних мереж;
– визначено вимоги щодо порядку ведення польової, обчислювальної та графічної маркшейдерської документації у електронному вигляді.

Вимоги цих Правил є обов’язковими в частині виконання маркшейдерських робіт для всіх суб’єктів господарювання та їх відокремлених структурних підрозділів незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють на території України проектування, будівництво, експлуатацію, консервацію та ліквідацію підприємств з розробки рудних та нерудних корисних копалин, а також об’єктів надрокористування, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин.

Наказом визнано такими, що не застосовуються на території України:

«Инструкцию по производству маркшейдерских работ», затверджену Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 20 лютого 1985 року (НПАОН 74.2-5.01-85);

«Инструкцию по производству маркшейдерских замеров и контролю горных работ на предприятиях черной металлургии СССР», затверджену Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 01 листопада 1985 року (НПАОН 74.2-5.03-85);

«Инструкцию по производству маркшейдерских замеров и контролю горных работ на предприятиях Министерства черной металлургии СССР», затверджену Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 01 січня 1985 року (НПАОН 74.2-5.06-85).