Додаткова відпустка за особливий характер праці для помічників вихователів : тривалість та особливості надання

11 січня 2019

Відповідно до статті 8 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до частини 4 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» тривалість відпустки помічників вихователів закладів дошкільної освіти становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а саме Списком, наведеним у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 (далі – Список).

Зазначеним списком, а також додатком № 4 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (далі – Галузева угода), передбачено право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці помічникам вихователів, зокрема:

  • до 7 календарних днів помічникам вихователів, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в інфекційних та туберкульозних (протитуберкульозних) лікувально-профілактичних закладах та установах, відділеннях, палатах, кабінетах; санаторно-лісових школах та школах-інтернатах, дитячих будинках, дитячих садках (групах), ясла-садках (групах), дитячих яслах (групах) та будинках дитини (групах) для дітей, хворих на туберкульоз; будинках інвалідів (відділеннях) для хворих на туберкульоз; навчальних закладах для інвалідів, хворих на туберкульоз (у тому числі у лікувально-трудових майстернях і підсобних сільських господарствах) – позиція 10 розділу XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА Списку та позиція 10 розділу XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА додатку № 4 до Галузевої угоди;
  • до 25 календарних днів помічникам вихователів, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в дитячих психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах та установах, відділеннях, палатах та кабінетах (крім призначених для лікування дітей з ураженням центральної нервової системи без порушення психіки); установах, відділених: соціального захисту населення, школах (класах), школах-інтернатах (класах), дитячих будинках (групах), дитячих будинках-інтернатах (групах), дитячих садках (групах), ясла-садках (групах), яслах (групах) та будинках дитини (групах) для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки. Дитячих будинках-інтернатах для сліпих та глухонімих дітей (у тому числі у лікувально-трудових майстернях і підсобних сільських господарствах) – позиція 41 розділу XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА Списку та позиція 41 розділу XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА додатку № 4 до Галузевої угоди.

Додатком № 1 до Галузевої угоди затверджено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка. До цього переліку включено посаду помічника вихователя.

Підпунктом 5.3.10 Галузевої угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем.

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 (далі — Рекомендації № 7), передбачено: конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість робочого часу.

Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у цьому випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але й колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням) (п. 1 Рекомендацій № 7).

Ненормований робочий день не застосовується до працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватись (п. 2 Рекомендацій № 7).

Отже, щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці у зв’язку з роботою помічника вихователя в умовах ненормованого робочого дня тривалістю до 7 календарних днів може надаватися, якщо це передбачено колективним чи трудовим договором (угодою). Додаткова відпустка за ненормований робочий день помічникам вихователів надається понад тривалість відпустки 28 календарних днів.