Додаткові відпустки для працівників лабораторій

15 червня 2018

До ГУ Держпраці у Львівській області  надійшло звернення з проханням надати роз’яснення відносно пільг щодо встановлення скороченого робочого дня та додаткової відпустки працівникам лабораторного центру.

Законодавством передбачено скорочену тривалість робочого тижня для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці – не більш як 36 годин на тиждень. Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад з шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. На даний час такий пмерелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (в редакції від 05.10.2016 року).

При цьому слід зазначити, що скорочена тривалість робочого часу встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад. Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється також колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.

 Надання відпусток працівникам регулюється Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, зокрема статтею 7 вищевказаного Закону визначено, що щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Статтею 8 Закону передбачено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Додаткова щорічна відпустка медичним працівникам надається за особливий характер праці. Тривалість цієї відпустки встановлюється за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (Додаток № 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290, зі змінами та доповненнями, останні з яких внесено до розділу «Охорона здоров’я» постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290» від 16 грудня 2004 р. № 1674.

Також затверджено показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам зайнятим на роботах пов’язаних з впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.

 Стосовно змін внесених в спільний наказ Мінсоцполітики та МОЗ України №308/519 від 05.10.2015 року, то такі зміни стосуються питань оплати праці, а не тривалості робочого часу та часу відпочинку, відтак вони не можуть скасовувати встановлені чинними нормативно-правовими актами пільги та гарантії для найманих працівників.

 Таким чином, працівники лабораторій (відділів, відділень) особливо небезпечних лабораторій центрів МОЗ України  робота яких пов’язана із шкідливими умовами праці/особливим характером праці мають право на скорочений робочий тиждень та додаткову відпустку в межах, визначених законодавством.