Досвід успішного впровадження в практику директив з безпеки, гігієни праці та трудових відносин в країнах ЄС є визначальним орієнтиром для Держпраці

25 травня 2018

У рамках спільного проекту Європейського Союзу і Міжнародної організації праці «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці» 24 травня відбувся тристоронній семінар «Валідація Національного профілю з безпеки та гігієни праці. Результати аналізу відповідності національного законодавства до ряду директив ЄС з безпеки та гігієни праці і трудових відносин», в якому взяли участь Голова Держпраці Роман Чернега, Менеджер Проекту ЄС-МОП Антоніу Сантуш, Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, Генеральний директор директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики Юрій Кузовой, керівник відділу економічної співпраці, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні Хуана Мера-Кабелло, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Данило Бондар, представники Міжнародної організації праці, організацій профспілок і роботодавців України, науково-дослідних інститутів, посадовці Держпраці.

У вітальному слові до учасників семінару Голова Держпраці Роман Чернега наголосив, що тісна співпраця з міжнародними проектами, колегами з провідних європейських країн надали можливість запровадити нові підходи до розв’язання проблем у сфері безпеки, гігієни праці та трудових відносин, розробити інноваційну концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні, активізувати процес імплементації положень директив ЄС в українське законодавство. «Досвід успішного впровадження в практику директив з безпеки, гігієни праці та трудових відносин в країнах ЄС є визначальним орієнтиром в нашій роботі», – зазначив Роман Чернега.

Антоніу Сантуш представив на обговорення Національний профіль з безпеки та гігієни праці, який містить опис нинішньої системи БГП в Україні, аналіз її сильних і слабких сторін, а також рекомендації щодо її вдосконалення. У документі сформульовано основні принципи, серед яких перехід від існуючого низькорівневого підходу до безпеки і гігієни праці, основаного на неминучості ризиків, до високорівневого і проактивного підходу на основі методики управління ризиками; оцінка і запобігання ризикам; оптимізація кількості правових актів; широка інформаційно-роз’яснювальна робота; відповідальність роботодавців за забезпечення безпеки та здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, і на всіх етапах виробничого процесу.

Експерт також окреслив аспекти національної системи попередження професійних ризиків, що представляє певну мережу сфер і одиниць: інспекція, регулювання, ліцензування, сертифікація, стандартизація, дослідження, навчання, інформування, консультація і участь, технічні служби превенції, медичний нагляд.

На перших етапах реалізації даного Проекту було здійснено ґрунтовний аналіз ступеня відповідності національного законодавства з БГП і деяких аспектів трудових відносин директивам ЄС, зокрема рамковій директиві 89/391, 89/654, 2009/104, 89/656б 2003/88 і 91/533, з метою підготовки білої книги, яка має містити рекомендації і описувати можливі варіанти імплементації директив Україною, а також досвід країн, які цей шлях пройшли.

Учасники ознайомилися з таблицями відповідності з рекомендаціями експертів щодо кожної директиви. Відбулася відверта дискусія стосовно способів імплементації директив.