Фахівці ГУ Держпраці консультували адміністраторів ЦНАПів щодо прийняття дозвільної документації

02 жовтня 2017

29 вересня за участю  фахівців відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ГУ Держпраці у Львівській області відбулися консультації для адміністраторів Центрів надання адмінпослуг ЛМР та районів м. Львова.

 Темою консультацій  було усунення недоліків, що виникають  у адміністраторах під час прийняття документів, що скеровуються в  Головне управління Держпраці для надання адміністративних послуг.

Зокрема загально поширеною помилкою є  приймання документів, не передбачених інформаційними картками адміністративних послуг, а саме:

– заяви на реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

– копії паспорту фізичної особи, витягу з ЄДРПОУ, довідки  зі статуправління тощо при поданні юридичною особою заяви на реєстраційні дії щодо технологічних транспортних засобів.

– прийняття пакету документів на переоформлення та на продовження дозволів на роботи підвищенної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищенної небезпеки.

Разом з тим, недоліками під час прийняття документів дозвільного характеру  є:

  • відсутність на заяві всіх підписів посадових осіб та дати подання;
  • надання оригіналів документів замість їх копій та навпаки (копії документів повинні завірятись згідно з вимогами пп. 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлювання документів», відповідно до яких повинна бути вказана назва посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, а також дата засвідчення копії);
  • відсутність доручення на уповноважену особу суб´єкта господарювання на право підпису заяви.