Гендерна рівність прав та можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах

12 липня 2023
⚖️ Гендерна рівність прав та можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах
➡️ Принцип ґендерної рівності закріплений у Конституції України. Ст. 24 Конституції України закріплює рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Окрім даної норми, ґендерної рівності торкаються ст. 21, 51 Конституції України.
❗️ Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:
? наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
? спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг;
? створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;
? правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
❗️ До уваги роботодавців! З метою забезпечення єдиного підходу до визначення у колективних договорах та угодах вимог щодо створення умов праці, в яких жінки та чоловіки можуть вести трудову діяльність на рівній основі, наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2020 № 56 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах (далі – Рекомендації).
✅ Рекомендації можуть бути використаними суб’єктами сторін соціального діалогу при укладанні колективних договорів.
➡️ Питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та недискримінації рекомендується вносити в колективні договори окремим розділом «Рівність і недискримінація». Таким чином, забезпечуватиметься фактична рівність чоловіків і жінок на робочих місцях, не допускається дискримінація за ознакою статі.
✅ Застосування вказаних Рекомендацій дасть змогу ефективно використовувати наявні робочі ресурси та отримувати більші вигоди для підприємства у конкуренції за кваліфіковану робочу силу завдяки усуненню дискримінаційних чинників.
➡️ Запровадження політики рівності та недискримінації на підприємствах, в установах, організаціях сприятиме встановленню прозорих та чітких принципів і методів управління трудовим колективом (працівниками підприємства), рівних і незалежних від статі можливостей професійного навчання, розвитку, кар’єрного зростання; створення умов для поєднання професійної діяльності з сімейними обов’язками, у тому числі шляхом застосування гнучкого робочого графіка та можливості дистанційної роботи в межах режиму роботи підприємства, установи, організації.