ГУ Держпраці у Львівській області продовжує перевіряти місця, де масово перебувають люди

14 червня 2018

Так, ТОВ «Епіцентр-К», який знаходиться  за адресою вул. Богдана Хмельницького,  не отримано дозвіл в ГУ Держпраці у Львівській області на експлуатацію технологічного устаткування  деревообробної промисловості. Працівники, які допущені до роботи на обладнанні, не забезпечені і не ознайомлені під розпис з інструкцією по експлуатації даного виду обладнання. Не робиться запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу (присутній запис- «з інструктажем з техніки безпеки ознайомлений(а)».  В інструкції з охорони праці для охоронника не вказаний маршрут руху по території в неробочий час гіпермаркету, періодичність обходу території. Суб’єктом   господарювання не надіслано повідомлення  про результати  ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1) у двотижневий термін відповідному територіальному органу   Держпраці. На підприємстві відсутній журнал технічних оглядів і обходів зовнішніх газопроводів. Не проведено контрольний огляд газового господарства  з оформленням акту. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електрообладнання 6/0,4 кВ. Стан засобів захисту не перевіряється періодичним оглядом не рідше 1 разу на 6 місяців  працівником, який відповідає за їхній стан, із записом результатів огляду в журнал. Не призначений відповідальний за нагляд за безпечною експлуатацією траволаторів (реєстр. № Л-77; № Л-78; № Л-79; № Л-80) та чергові біля траволаторів не забезпечені виробничою інструкцією. Відсутні дані про проведення відповідних технічних оглядів котлів опалювальних  PEGASUS 872S (зав. № 1311240187, зав. № 1234L40330).

Разом з тим  у ТОВ «Епіцентр-К», що знаходиться у с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області, не отримано дозвіл в ГУ Держпраці у Львівській області на експлуатацію технологічного устаткування  деревообробної промисловості. Не  випробувані  засоби  захисту (покажчики напруги до 1000 В, інструмент з ізолювальними ручками). Працівники, які обслуговують електроустановки, не забезпечені усіма необхідними засобами захисту (відсутні  діелектричні рукавиці-2 пари, плакати і знаки безпеки 1компл., ізолювальні кліщі  – 1 шт.,діелектричні боти-1 пара). Працівники, які допущені до роботи на обладнанні, не забезпечені і не ознайомлені під розпис з інструкцією по експлуатації даного виду обладнання. Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці в окремих структурних підрозділах ведуться з порушеннями : в гр.12  відсутні підписи, дати про допуск до роботи працівників  після проведення інструктажів та перевірки знань (відділ «Будівельні матеріали», відділ «Сантехніка», відділ «Деко»). Не робиться запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу(присутній запис-«інструктаж з охорони праці проведено»). В інструкції з охорони праці для охоронника не вказаний маршрут руху по території в неробочий час гіпермаркету, періодичність обходу території. Не  випробувані  засоби  захисту (покажчики напруги до 1000 В, інструмент з ізолювальними ручками). Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електрообладнання 0,4 кВ.

У ТзОВ “Сіріуспроект Львів” ручний електроінструмент (перфоратор Makita HR2470T) не пройшов перевірку, з записом у відповідному журналі, не рідше 1 разу на 6 місяців, згідно з вимогами ДСТУ ІЕС 60745-1:2010. З працівниками, що мають доступ до електрообладнання, не проведено інструктаж на першу групу допуску з електробезпеки. На драбинах, що перебувають в експлуатації, відсутні: інвентарний номер; дата проведення наступного випробування; належність цеху (дільниці тощо). В шахтах пасажирських ліфтів (реєстр. №Л-5832, №Л-5833), не влаштовані пристрої для підвішування вантажопідіймальних засобів, які призначені для проведення ремонтних робіт не вказана вантажопідіймальність або допустиме навантаження. Не заповнені паспорти пасажирських ліфтів (реєстр. №Л-5830, № Л-5831, № Л-5832, № Л-5833). Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електроустановок, копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок не направлені в територіальний орган Держпраці.  Не складений паспорт на газове господарство. Не проводиться контрольний огляд газового господарства з періодичністю не рідше ніж два рази на рік.

У ТзОВ «НТД-Україна»  не  проведені  випробування  електрообладнання  0,4 кВ. Не  випробувані  засоби  захисту (діелектричні рукавиці, покажчик напруги до 1000В, інструмент з ізолювальними ручками). Електротехнічні працівники не пройшли  періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій. Працівники,які обслуговують електроустановки, не забезпечені усіма необхідними засобами захисту (відсутні  діелектричні рукавиці – 1 пара, покажчик напруги до 1000В –1 шт, ізолювальні кліщі  – 1 шт.) Не опрацьовано докладний план евакуації людей з додатком схеми, яку вивішують на видному місці. Не призначено наказом осіб, відповідальних за експлуатацію та справний технічний стан опалювальних систем. При в’їзді на територію подвір’я не вивішений знак обмеження швидкості руху транспортних засобів. Відсутні інструкції по безпечній експлуатації обладнання. Не  визначені  особою, відповідальною за електрогосподарство, списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів; переліки робіт ,які виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електрообладнання 0,4 кВ. Не  заведені  «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями», «Оперативний журнал», «Журнал обліку електроінструменту», «Журнал обліку захисних засобів» однолінійні схеми електроустановок. Не проводиться комплексне приладове обстеження поліетиленового газопроводу вводу діаметром 90 мм. довжиною 5 м.п. відповідно до Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану. Власником (балансоутримувачем) газових мереж не складений паспорт на газове господарство. На підприємстві не розроблений план локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.

 

У ТзОВ «АЙПІЄ-Л» не зареєстровано в ГУ Держпраці   декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на  зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом. Працівникам не проведені чергові медичні огляди. Посадовим особам, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, не проведено  навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці . Службою охорони праці не видаються керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Члени комісії підприємства з перевірки знань з питань охорони праці не пройшли навчання та перевірки знань у порядку установленому „Типовим положенням”.Не призначено наказом працівника, який здійснює  нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією ескалаторів із числа ІТП.

У ТОВ “Ашан Україна Гіпермаркет”  не забезпечено подачу на реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. До виконання робіт на висоті (згідно з НПАОП 0.00-1.15) допускаються особи, які не пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці. Інженером з охорони праці не видаються керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків. Не проводяться повторні інструктажі з питань охорони праці водіям електричних штабелеукладачів згідно їх інструкцій. Не отримано дозвіл на експлуатацію посудин, що працюють під тиском (серійний №1175001428, №1175002987, №1175001433) від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. В паспортах посудин, що працюють під тиском (серійний №1175001428, №1175002987, №1175001433) не заповнені розділи:

– відомості про місцезнаходження посудини,

– особа, відповідальна за справний стан і безпечну дію посудин,

– відомості про встановлену арматуру.

Електротехнічні працівники (відповідальний, особа котра його заміщає, техніки) не пройшли повторне навчання та перевірку знань з питань електробезпеки. Розподіл засобів захисту з визначенням місць зберігання не зафіксовано в списках, які затверджує керівник підприємства. Не випробувані засоби захисту не вилучені з експлуатації із записом в журнал зберігання засобів захисту. Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті роботодавець не забезпечив своєчасне    проведення випробувань засобів захисту (запобіжні пояси). Не подано дозвільному органу за своїм місцезнаходженням декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на можливість експлуатації електричних вантажних візків (реєстр. №000065ВС, №000062ВС, №000064ВС, №000068ВС, №000067ВС, №000063ВС, №000066ВС; електричних штабелеукладачів (реєстр. №000060ВС, №000057ВС, №000061ВС, №000059ВС, №000056ВС, №000058ВС): навантажувача (реєстр. №000069ВС); електричного штабелера (реєстр. №001481ВС); підйомника ножичного самохідного (реєстр. №000150ВС). Стелажі для зберігання тарно-штучних вантажів не забезпечені табличками із зазначенням номера стелажа і вантажопідіймальності осередку, не розроблено графіки оглядів стелажів та не призначено працівника відповідального за їхній справний стан. Не вивішені у необхідних місцях схеми руху технологічного транспорту по територіях підрозділів підприємства в тому числі складських приміщеннях з вказівкою на них поворотів, зупинок, виїздів, переходів. Не проведено технічне опосвідчення посудини, що працюють під тиском (серійний №1175001428, №1175002987, №1175001433).  Не проведено інструктажів з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок в яких їм доведеться працювати відрядженим на підприємство працівникам ЕТЛ ТзОВ «Градострой ХХІ В» для проведення випробувань та вимірювань в діючих електроустановках. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електроустановок 0,4 кВ, копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок не направлені в територіальний орган Держпраці.

Фото: джерело google.com.ua