Як нараховується заробітна плата військовослужбовцю на час контракту?

16 січня 2018

До Головного управління Держпраці у Львівській області надійшло звернення щодо надання роз’яснення стосовно дати увільнення працівника, з яким укладено контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України та порядку виплати середньої заробітної плати такому працівнику на час укладеного контракту.

Відповідно до ст. 119 КЗпП України на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, зокрема і шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві. Йдеться про  установу, організацію, фермерське господарство, сільськогосподарський виробничий кооператив незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Зважаючи на вищевикладене, стаття 119 КзПП України в редакції, яка є чинною на даний час гарантує працівникам, прийнятим на військову службу за контрактом, право на збереження місця роботи, посади і середнього заробітку під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

При цьому, питання  наявності особливого періоду в державі поза часом проведення мобілізації було  предметом  судових розглядів.

Зокрема, Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 (справа № 800/582/14) виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду. Ураховуючи вищезазначене, з огляду на зміст заходів мобілізації та демобілізації, визначених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з 17.03.2014 і по теперішній час, незважаючи на те, що рішення про проведення мобілізації не оголошувалося, воєнний стан не вводився, Збройні Сили України функціонують в умовах особливого періоду.

Порядок виплати середньої заробітної плати на час дії контракту укладеного із працівником, здійснюється відповідно до Порядку               обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.

Звертаємо Вашу увагу, що частина 7 ст. 41 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Також за порушення гарантій та пільг, встановлених вищенаведеними законами встановлена відповідальність згідно статті 265 КзПП України.

Зазначимо, що роз’яснення надані Управлінням не є нормативно-правовими актами, носять лише роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не містять правових норм, які впливають на права , свободи та законні інтереси громадян.

Підготувала головний спеціаліст – юрисконсульт ГУ Держпраці у Львівській області Христина Ільницька.