Як провести атестацію робочих місць: покрокова інструкція ГУ Держпраці

08 вересня 2017

Відділ експертизи умов праці ГУ Держпраці у Львівській області нагадує роботодавцям про необхідність проведення атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання.

Йдеться про підприємства, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Тому важливим є правильна організація проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Для організації і проведення атестації керівник підприємства повинен видати наказ, у якому вказується підстава і завдання атестації, визначається склад атестаційної комісії, встановлюються терміни і графіки проведення як підготовчих робіт, так і самої атестації, визначаються проектні і науково-дослідні організації, що необхідні для науково-технічної оцінки умов праці і розробки заходів для їхньої оптимізації. Безпосередньо атестацію проводить атестаційна комісія, до складу якої мають входити головні фахівці, працівники відділу кадрів, праці і зарплати, охорони праці, представники громадських організацій та ін.

Загальний порядок здійснення атестації робочих місць за умовами праці передбачає:

  1. Формується необхідна правова й інформаційно-довідкова база та організовується її вивчення.
  2. Виготовляються плани розміщення устаткування по кожному підрозділу і визначаються межі розміщення робочих місць, складається перелік робочих місць, що атестуються.
  3. Вивчаються чинники виробничого середовища і трудового процессу.
  4. На основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника встановлюється відповідність професій і посад працюючих на досліджуваних робочих місцях характеру фактично виконуваних робіт.
  5. Складається «Карта умов праці» (далі — Карта) на кожне робоче місце або на групу аналогічних місць.
  6. Проводиться гігієнічна оцінка умов праці.
  7. Проводиться оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця.
  8. Комплексно оцінюється робоче місце з урахуванням впливу на працівників усіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією праці, а також впливу технічного й організаційного рівня умов праці і ступеня ризику ушкодження здоров’я.
  9. Уточнюються діючі і вносяться нові пропозиції по встановленню пільг і компенсацій у залежності від умов праці, визначаються матеріальні витрати на дані цілі.

Результати досліджень заносяться в «Карту умов праці». На групу аналогічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови й характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких уже проведена атестація.

За результатами атестації визначаються заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Також вирішують питання надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій. За результатами атестації видається наказ по підприємству, а витяги з наказу додаються до трудових книжок працівників.

Матеріали атестації зберігаються протягом 50 років.