Як виплачується  надбавка до заробітної плати помічнику вихователя в логопедичній групі в дошкільному навчальному закладі

27 жовтня 2017

 Оплата праці працівників дитячих навчальних закладів передбачена Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (із змінами і доповненнями), затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р.№102 (далі – Інструкція).    

Відповідно до пункту 4 Інструкції визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадяться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог. Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

 Цією Інструкцією передбачено підвищення посадових окладів педагогічних працівників та помічників вихователів логопедичних груп. Так, відповідно до абзацу другого підпункту «В» пункту 28 Інструкції педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків.

Ставки заробітної плати і посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів  та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Відповідно до схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток№2), для посади помічник вихователя встановлюється 5 або 6 розряд.

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298) передбачає, що для 5 тарифного розряду застосовується тарифний коефіцієнт 1,36, для 6 – 1,45.

Відповідно до абзацу 3 примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 « Про оплату праці працівників  на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Законом України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про державний бюджет України на 2017 рік» установлено з 1 січня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб- 1600 гривень.

Частиною 6 статті 6 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Разом з тим, Законом України від 21.12.2016 р.№ 1801- VIII «Про державний бюджет на 2017 рік» установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень, у погодинному розмірі з 1 січня  – 19,34 гривні.

Нагадаємо, що відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Відповідно до частини 2 статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» при обчисленні розміру мінімальної заробітної плати працівника  не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров`я, за роботу в нічний та надурочний час, роз`їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Згідно з роз`ясненням Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими внесено зміни до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» та інших законодавчих актів, якими регулюються питання оплати праці, тощо, якщо умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Відтак, підвищення посадових окладів педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування враховується до мінімальної заробітної плати.