«Як  визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду?»

30 серпня 2016

Про це запитали у начальника відділу з питань гігієни праці ГУ Держпраці у Львівській області Галини Новачук:

Визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду відбувається по такому порядку:

1.Роботодавець щорічно до 1 грудня подає на ім’я начальника територіального органу Держпраці (у даному випадку – Головного управління Держпраці у Львівській області (далі Держпраці)) ЗАЯВУ  щодо скерування представника на визначення категорії працівників, які підлягають періодичному(попередньому) медичному огляду з відповідними додатками:завірений витяг з штатного розпису, результати останніх лабораторних досліджень шкідливих факторів на робочих місцях, або копії карт умов праці за результатами проведеної атестації);

2.Представник (головний державний інспектор) Держпраці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників та складає АКТ визначення категорії працівників, які підлягають періодичному(попередньому) медичному огляду;

3.Роботодавець на протязі одного місяця складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичному(попередньому) медичному огляду, які, погодивши у територіальному органі Держпраці, по 1 примірнику скеровує: підприємству, лікувально-профілактичному закладу, який здійснюватиме медичний огляд працівників даного підприємства, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, Держпраці.

4.ЛПЗ на основі Списків складає план-графік проведення медичних оглядів, який погоджує з роботодавцем та Держпрацею.

5.ЛПЗ на протязі місяця після завершення медичних оглядів оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників у 6-ти примірниках: ЛПЗ, роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу (у випадку якщо серед обстежених працівників встановлено підозру на професійне захворювання), робочому органу виконавчої дирекції Фонду та Держпраці.

Консультації з питань періодичних (попередніх) медичних оглядів та інших питань з гігієни праці можна отримати у Відділ з питань гігієни праці Управління з питань праці за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31, каб.210, тел.235-48-51.

Інформаційно

Процедуру визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» функції з питань гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць та доз опромінення працівників покладено на новоутворену структуру – Державну службу України з питань праці.

11 лютого 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №88-р визначено можливість здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників, покладених на Держпраці постановою Кабінету міністрів України від 11.02.2015 № 96“ Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці ”.