Як захистити свої права працівникові, звільненому з порушенням вимог законодавства про працю

12 жовтня 2015

Механізм поновлення порушених трудових прав працівників визначений главою XV Кодексу законів про працю України. Ця функція здійснюється комісіями по трудових спорах і судами. Згідно зі статтею 232 КЗпП України трудові спори щодо поновлення працівників на роботі, незалежно від підстав звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення розглядаються безпосередньо судами. Згідно зі статтею 233 КЗпП України у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь- яким строком.

Згідно пункту 2 статті 109 та пункту 1 статті 110 Цивільного процесуального кодексу України позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім місцезнаходженням, а позови, що виникають з трудових правовідносин можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача.

Громадяни, які звертаються до суду з позовом за вимогами, що випливають із трудових правовідносин згідно статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються.

Згідно зі статтею 124 Конституції України правосудця в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.