Які основні обов’язки працівників вугледобувних підприємств щодо дотримання вимог з охорони праці?

05 квітня 2016

Відповідає головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості Осадця В.Я: 

У відповідності до вимог пункту 1 глави 5 розділу ІV «Правил безпеки у вугільних шахтах» (НПАОП10.1-1.01-10) працівник шахти зобов’язаний:

виконувати тільки роботи, що належать до отриманого завдання і його обов’язків, за винятком випадків виникнення загрози аварії, здоров’ю або життю працівників;

виконувати першочергові  перед  іншими  роботи   з   усунення виявлених  або  наявних порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

знати і виконувати вимоги технічних документів  (технологічної проектної документації, паспортів, інструкцій) і нормативних актів з охорони праці, що стосуються його професії;

дотримуватися вимог Правил безпеки у вугільних шахтах, трудового (колективного) договору (угоди);

знати і   виконувати   вимоги  керівництв (інструкцій) з експлуатації машин, обладнання та виробів у межах своєї професії (посади) на робочому місці, що обслуговуються ним;

знати план ліквідації аварії щодо свого робочого місця, сигнали аварійного оповіщення, правила поведінки під  час  аварій,  запасні  виходи,
місця розташування засобів протиаварійного захисту і самопорятунку та вміти ними користуватися;

проходити медогляд, навчання, інструктажі та перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці;

вживати заходів  щодо усунення небезпечних виробничих ситуацій;

повідомляти про помічені чи виявлені небезпеки безпосередньому керівнику робіт або гірничому диспетчеру;

знати прийоми  надання  першої  допомоги згідно з програмою навчання та вміти надавати її потерпілим під час нещасних випадків;

співпрацювати з керівництвом шахти у забезпеченні та організації безпечних і здорових умов праці.