Ігор Пристайко про проведену роботу відділом експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг у 2015 році

29 січня 2016

Згідно з наданими повноваженнями, на сьогоднішній день одними із основних завдань  відділу є видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці; відомча  реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

Звертаємо увагу, що дані послуги є безкоштовними. Інформаційні картки щодо зазначених послуг (за винятком видачі дозволів) можна переглянути на сайті Головного управління Держпраці у Львівській області в рубриці Діяльність/Адміністративні послуги.

Разом з тим, у зв’язку з не врегулюванням відповідно до вимог чинного законодавства питання щодо надання відповідних повноважень територіальним органам Держпраці з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, відповідна робота відділом не проводиться, а лише опрацьовуються пакети документів для отримання дозволів та надаються відповідні листи роз’яснення. У 2015 році правлінням Держпраці Львівщини надано 104 таких роз’яснення, в яких наголошено на праві суб’єктів господарювання на виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на підставі застосування принципу мовчазної згоди, передбаченого Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», роз’яснення щодо застосування якого розміщено на сайті Держпраці України (http://dsp.gov.ua/?p=2235) від 17.10.2015 р.

 

Під час опрацювання пакетів документів, фахівцями відділу проводиться необхідна підготовча робота щодо своєчасної видачі дозволів у разі надання відповідних повноважень, а при виявленні в поданих документах недоліків, які можуть бути причиною відмови у видачі дозволів, ця інформація зазначається у вище згаданих роз’ясненнях з метою своєчасного їх усунення та повторної подачі документів.

В 2015 році відділом зареєстровано 11 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Хочеться наголосити, що не завжди суб’єкти господарювання добросовісно відносяться до надання необхідної за змістом інформації, яка повинна міститись у декларації, зловживаючи нормою Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (п. 5 ст. 4), яка не допускає відмови у реєстрації декларації.       

Стосовно відомчої  реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, так у 2015 році на адресу ГУ Держпраці у Львівській області надіслано 74 заяви з комплектом документів для реєстрації. Після їх вивчення – 49 одиниць   технологічних  транспортних  засобів було зареєстровано, 11 одиниць –  знято з обліку, на 11 поданих заяв оформлено відмови щодо здійснення реєстраційних дій).

Основними причинами відмов є:

  1. Неповний комплект документів, що надається разом з заявою: їх перелік визначений Порядком та зазначений в Інформаційній картці .
  2. Заява на реєстраційні дії подана не власником. Наприклад, заяву на зняття з реєстрації транспортного засобу, що належить ВАТ «Альфа», надає ПАТ «Альфа». В такому випадку (у разі зміни форми власності або перейменування суб’єкта господарювання) необхідно провести перереєстрацію ТТЗ на ПАТ «Альфа», а потім знімати з обліку.
  3. В наказі «Про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан ТТЗ» призначається тільки відповідальний за технічний стан або тільки відповідальний за безпечну експлуатацію.
  4. Для реєстрації не надана копія сертифіката відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, або декларація про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

Необхідно враховувати, що ТТЗ, завезений через кордон, починаючи з 2013 року має обов’язково проходити оцінку відповідності. Документом, який підтверджує відповідність техніки вимогам технічних регламентів, є Декларація відповідності. Однак, реєстрація Декларації відповідності в Органі оцінки відповідності не є обов’язковою.

  1. Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена органом оцінки відповідності, який відповідно до ст. 28 Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005р. № 3164 не акредитований Національним агентством з акредитації України. Перелік органів з сертифікації продукції, акредитованих на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012 є на сайті НААУ.
  2. Копії наданих документів не завірені згідно з вимогами пп. 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлювання документів».

Щодо повноважень відділу в частині розгляду повідомлень суб’єктів господарювання про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх облік – у попередньому році розглянуто 15 повідомлень (ОПН-1), за результатами яких видано 4 свідоцтва про реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки та направлено 11 листів про не належність таких до об’єктів підвищеної небезпеки.

Увага! 12 січня 2016 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96», якою внесено зміни в Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки. Згідно з нововведеннями, не передбачена видача свідоцтва про реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки, а лише направлення суб’єктові господарювання, не пізніше ніж через десять робочих днів після реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки, письмового повідомлення про включення такого об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки .