ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ при використанні джерел іонізуючого випромінювання є ОБОВ’ЯЗКОВИМ

26 жовтня 2017

Головне управління Держпраці у Львівській області привертає увагу фізичних та юридичних осіб, які використовують радіоактивні речовини та пристрої, що створюють іонізуюче випромінювання, зокрема закриті та відкриті джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ). До таких відносяться: рентген кабінети лікувально-профілактичних закладів, технічні лабораторії науково-дослідних інститутів та промислових підприємств тощо.

Ці об’єкти, згідно діючого санітарного законодавства України, повинні обслуговуватись відповідною категорією працівників віком не менше 18 років та бути віднесені до персоналу категорії «А» або категорії «Б».

Нагадаємо, що до персоналу категорії «А» відносяться особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з ДІВ.

До категорії «Б» – особи, які безпосередньо не зайняті роботою з ДІВ, але у зв’язку з розташуванням робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення.

Особи, які залучаються до проведення аварійних та рятувальних робіт на цей період також прирівнюються до персоналу категорії «А».

Беручи до уваги те, що обслуговуючий персонал, у рамках своєї практичної діяльності, підлягає негативному впливу потужності дози зовнішнього іонізуючого опромінення, таким працівникам обов’язково необхідно проводити індивідуальний дозиметричний контроль (ІДК). Роботодавці несуть персональну відповідальність щодо забезпечення таких осіб, індивідуальними дозиметрами та системою контролю і обліку доз опромінення даного контингенту працюючих.

Для  персоналу категорії «А» ІДК є обов’язковим:

  • для всіх осіб, що відвідують зону суворого режиму на АЕС;
  • жінок дітородного віку (до 45 років);
  • всіх категорій медичного персоналу та працівників підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням закритих і відкритих ДІВ;
  • при підвищеному опромінюванні персоналу, у випадку непередбачуваних ситуацій (аварій).

Необхідно врахувати також, що особи, які належать до категорії «А» підлягають обов’язковому періодичному (попередньому) медичному огляду згідно вимог наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246. При погодженні таких списків у Головному управлінні Держпраці у Львівській області, суб’єкти господарювання зобов’язані скерувати щоквартальні результати індивідуального дозиметричного контролю. 

Довідка.  Згідно звітних статистичних даних держсанепідслужби у 2015 році на території Львівської області до робіт щодо застосування, зберігання, транспортування та здійснення захоронення ДІВ було залучено майже 1200 осіб персоналу категорії «А», більше 12400 медичних працівників та персонал промислових, освітніх та наукових установ.