Інформація про проведену роботу та вжиті заходи в частині здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про оплату працю на підприємствах Львівщини

01 жовтня 2015

Головне управління Держпраці у Львівській області інформує про вжиті в межах наданих законом повноважень заходи в частині здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про оплату працю у Львівській області з врахуванням особливостей, встановлених діючим законодавством України.

Згідно із законодавством про працю та про оплату праці заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Виникнення заборгованості з оплати праці зумовлюється економічними чинниками та залежить від результатів діяльності підприємства, установи чи організації. Відповідно до чинного законодавства України, а саме статті 175 КК України встановлено відповідальність керівника підприємства, установи або організації незалежно від форми власності за умисну безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, а також ті самі діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.

Реалізуючи надані законом повноваження в частині здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням підприємствами, установами, організаціями законодавства про оплату праці, ГУ Держпраці, як правонаступник прав і обов’язків Територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області керується діючими нормативно-правовими актами з врахуванням внесених змін щодо обмеження проведення перевірок, які з серпня 2014 року встановлені для контролюючих органів.

Таким чином, перевірки Інспекцією з питань праці здійснювалися виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Впродовж 2015 року проведено 40 перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати із загальною сумою боргу на день перевірок 45,8 млн. грн, з них:

  • 13 – на виконання постанов слідчих про призначення перевірки;
  • 2 – на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2015;
  • 1 – на виконання доручення Держпраці України;
  • 24 – у зв’язку з отриманою згодою Держпраці України від 04.09.2015.

Необхідно зазначити, що кваліфікація дій особи для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вищезазначених дій належить до компетенції органів внутрішніх справ. У зв’язку із цим, у разі виявлення фактів непершочергового скерування коштів на оплату праці, відповідні матеріали контрольно-наглядової діяльності скеровуються до органів внутрішніх справ для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, звертаючи увагу на можливість звільнення від відповідальності лише у разі якщо особою до притягнення до кримінальної відповідальності здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

Таким чином, за результатами перевірок за фактами не першочергового використання коштів матеріали 32 перевірок скеровано до правоохоронних органів за ознаками злочину передбаченого статтею 175 КК України для прийняття відповідного рішення. Також посадовим особам внесено 40 приписів на усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 22 протоколи про адміністративні правопорушення, внесено 7 подань про притягнення винних у виявлених порушеннях осіб до дисциплінарної відповідальності.

За результатами вжитих заходів стосовно підприємств-боржників, 18 роботодавців забезпечили погашення заборгованості із виплати заробітної плати на суму 3354,5 тис.грн., з них повністю 7 роботодавців на суму 1048,0 тис. грн. (як в ході перевірки або до її початку, так на виконання внесених приписів), частково 11 роботодавців на суму 2306,5 тис. грн.

Разом з тим керівниками шести підприємств-боржників Львівщини із загальною сумою боргу 16460,0 тис.грн. вчинено перешкоди у здійсненні позапланових перевірок. Відтак, державними інспекторами вживаються заходи щодо притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності, накладено штрафи на загальну суму 6800,0 грн., також інформацію скеровано до правоохоронних органів щодо сприяння у проведенні перевірок.

З метою вжиття дієвих заходів та законодавчо врегульованих шляхів погашення заборгованості із виплати заробітної плати в обласній державній адміністрації відбулися наради за участю Головного управління Держпраці у Львівській області, правоохоронних органів та інших органів державної влади. За результатами нарад прийнято відповідні рішення.

Також ГУ Держпраці є членом комісії обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат обласної державної адміністрації. Протягом 2015 року відбулося 7 засідань, за результатами яких прийнято відповідні рішення.

Разом з тим, діяльність ГУ Держпраці спрямована на проведення профілактичної та попереджувальної роботи на запобігання здійснення порушень законодавства про працю. Така інформаційно-розв’яснювальна робота активно ведеться шляхом проведення семінарів, круглих столів, лекцій з питань застосування законодавства про працю для роботодавців та найманих працівників на базі суб’єктів господарювання, в рамках співпраці з Львівським обласним центром зайнятості та райдержадміністраціями.

Так, загалом з початку року Інспекцією з питань праці та ГУ Держпраці проведено 376 семінарів для роботодавців та працівників з питань трудового законодавства, на особистому прийомі прийнято 2008 громадян, по телефону оперативного реагування надано роз’яснення та консультації 504 громадянам.

Таким чином, Головним управлінням Держпраці у Львівській області вживаються всі заходи в межах наданої законом компетенції з врахуванням описаних вище особливостей здійснення контрольно-наглядової діяльності у відповідності до діючого законодавства України, а також і надалі спільно з місцевими органами виконавчої влади, у функції яких відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» входить здійснення державного контролю за охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, шляхом взаємодії з правоохоронними органами, будуть вживатися дієві заходи щодо посилення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про оплату праці з метою захисту трудових прав працівників.