На ПП «Агроенерго», що спеціалізується на роботі з електрообладнанням відбулася комісійна планова перевірка

13 червня 2017

Упродовж   15- 26 травня  відбулася комісійна планова перевірка  на ПП «Агроенерго».

Під час контрольного заходу перевіряли відділ  охорони праці, електровимірювальну лабораторію, виконання робіт в діючих електроустановках та  газове господарство.

Під час перевірки електровимірювальної лабораторії та аналізу виконання робіт в діючих електроустановках було виявлено, що начальник ЕВЛ видав протокол проведення випробовування захисних засобів  для навчального центру без проведення самих випробовувань, а електроустановки товариства не укомплектовані засобами захисту згідно норм.

Енергослужба підприємства не укомплектована достатньою кількістю електротехнічних працівників (для оперативного і технічного обслуговування).

При цьому слід зазначити, що до роботи допускаються в діючих електроустановках споживачів відряджені працівники підприємства без проходження інструктажів з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок в яких їм доведеться працювати.

Окрім цього, встановлено  також недоліки  з питань охорони праці. Відтак, на підприємстві відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань з охорони праці та промислової безпеки при виконанні будівельних, монтажних робіт на висоті 1.30 від поверхні землі. Також слід зазначити, що роботодавець не організував на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки засобів індивідуального захисту працівникам. Слід зазначити, що на підприємстві відсутній журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків та  не розроблена в установленому порядку  інструкція з охорони праці для персоналу , що виконує роботи з ручним електрифікованим інструментом.

Зазначимо, що під час перевірки  на ПП «Агроенерго» було виявлено також інші порушення.

Довідка:

ПП «Агроенерго» спеціалізується на проведенні технічного випробовування та дослідженні, монтажі електророзподільної та контрольної апаратури, проводить оперативне та технічне обслуговування електричного устатковання електричних станцій та мереж технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно), навчанням (переатестації) з охорони праці, інженерно-технічних працівників підприємств та фізичних осіб.