Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим зі строкової служби

10 липня 2018

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України  визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби».

Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби  в розмірі:- середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);- прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення за поданням Військового комісаріату про виплату матеріальної допомоги за відповідною формою, до якого додаються подані заявником:

  • довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;
  • копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
  • заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.

 В усіх випадках збереження середньої заробітної плати, крім оплати часу відпусток, обчислення середньомісячної заробітної плати провадиться виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які до призову пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Отже, не передбачено, що зазначені місяці мають бути повністю відпрацьовані. Якщо впродовж двох розрахункових місяців відпрацьовано хоча б один день, обчислення середньої заробітної плати проводитиметься виходячи із нарахованої заробітної плати за цей день.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Якщо протягом останніх двох місяців працівник частину місяця не працював з поважних причин з повним або частковим збереженням заробітку (простій, відпустка, лікарняний тощо), то з розрахунку робочих днів за два місяці необхідно виключити дні, коли він не працював та за ним зберігався повністю або частково заробіток.

Передбачено, що у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне  число робочих днів у розрахунковому періоді.