Мобілізованого працівника можна звільнити у зв’язку із закінченням строку трудового договору під час проходження військової служби

12 жовтня 2015

Міністерством соціальної політики України у листі «Щодо закінчення терміну трудового договору, укладеного з працівником, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації» від 05.12.2014 № 520/06/186-14 зазначено, що роботодавець має право на звільнення мобілізованого працівника, з яким укладено строковий трудовий договір, у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Перше роз’яснення з цього питання було надано експертами системи «Expertus: Кадри» ще у червні 2014 року.

Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Припинення трудового договору за пунктом 2 статті 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строку трудового договору) не є звільненням з ініціативи роботодавця, отже, звільнення за цією підставою працівника, якого призвано на військову службу під час мобілізації, є цілком правомірним.

Якщо працівника не буде звільнено в останній день строку трудового договору і жодна з сторін не вимагатиме його припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (частина перша статті 39-1 КЗпП).