На онлайн-прийомі громадян зосередилися на питанні дії трудових договорів у разі зміни підпорядкованості підприємства

22 лютого 2018

На олнайн-прийомі до Голови Держпраці звернулася Надія Величко – методист районного методкабінету відділу освіти Ківерцівської РДА Волинської області.

Громадянка зазначила, що окремі педагогічні працівники районного методкабінету відділу освіти Ківерцівської РДА були переведені у підпорядкування новоствореній об’єднаній територіальній громаді. У зв’язку з цим, розповідає Надія Величко,  в управлінні освіти виникла проблема подальшого працевлаштування працівників. Зокрема, заявницю цікавило, чи потрібно повідомляти фіскальну службу про прийнятих працівників та відповідно вносити записи в трудові книжки цих працівників. А також, чи потрібно переукладати трудові договори педагогічним працівникам.

Голова Держпраці Роман Чернега роз’яснив, що відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

Згідно з частиною четвертою статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Таким чином, при зміні підпорядкованості навчальних закладів дія трудових договорів педагогічних працівників продовжується.

Водночас Роман Чернега поінформував, що згідно з пунктом 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться відповідний запис, а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.

«У разі, якщо у працівників будуть змінюватися істотні умови праці, а саме: системи та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлюватись або скасуватись неповний робочий час, змінюватись найменування посад та інше, згідно з частиною третьою статті 32 КзПП України, вони повинні бути повідомлені про це не пізніше ніж за два місяці», – акцентував Голова Держпраці.