Нормативно – правова база нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки

№ з/п

Позначення НА Назва НА Затверджено
вид документа та назва органу дата та номер документа
1 Закони України
1.1 ЗУ № 2694 Закон України «Про охорону праці».

 

Постанова ВРУ 14.10.1992р. № 2694-XII
1.2 ЗУ № 2245.

 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

 

Постанова ВРУ 18.01. 2001р. № 2245-ІІІ
1.3 ЗУ N 193/96 Закон України «Про трубопровідний транспорт»

 

Постанова ВРУ 15.05.1996р. N 193/96-ВР

 

1.4 ЗУ Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» Президент               України 17.02. 2011 р.
2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1 ПКМУ N 1107 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Постанова КМУ 26.10. 2011р. N 1107
2.2 ПКМУ N 1232

 

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова КМУ 30.11. 2011р. N 1232
2.3 ПКМУ N 956

 

Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Постанова КМУ 11.07.2002 р. N 956
2.4 ПКМУ N 687

 

Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного         діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Постанова КМУ

 

26.05. 2004 р. N 687
                            
3 Нормативно-правові акти Міністерств
Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)
3.1 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт

Зареєстровано:

Міненерговугілля України

Мін’юст України

19.01.2015 наказ № 21 03.02.2015            № 124/26569 03.03.2015
3.2 НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

18.06.2007 наказ № 132 09.07.2007          № 784/14051
3.3 НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання  Зареєстровано: Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

28.12.2007 наказ № 33104.04.2008 № 285/14976
3.4 НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Зареєстровано:

Зміни 1:

Зареєстровано

 

 

 

 

Зміни 2:

Зареєстровано::

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

Мінпраці України

Мін’юст

 

 

 

 

Держгірпромнагляд Мін’юст

08.09.98 Наказ № 177

07.10.98                  № 636/3076

06.03.02 Наказ № 131

27.03.02                  № 306/6594

01.10.2007 Наказ № 231 18.10.2007           № 1189/14456

3.5 НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів Держгіртехнагляд СРС 07.12.1971
3.6 НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах Держгіртехнагляд 28.12.1970
3.7 НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

27.03.2007 наказ № 62 04.06.2007

№ 573/13840

3.8 НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

Мін’юст України

19.04.1996 наказ № 61

31.05.1996 №262/128

3.9 НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

03.07.2008 наказ № 156 08.08.2008              № 729/15420
3.10 НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

23.05.2007            № 110 19.12.2007            № 1389/14656
3.11 НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

31.12.2008                Наказ № 308

03.02.2009                № 103/16119

3.12 НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору                                     Зареєстровано: Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

12.03.2010 Наказ № 56 01.04.2010             № 264/17559
3.13 НПАОП 0.00-1.25-10 Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

27.07.2010  № 138

10.08.2010 за № 664/17959

3.14 НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С

Зареєстровано

Зміни 1:

 

Зареєстровано:

Зміни 2:

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

 

 

Мін’юст

Держнаглядохорон-праці України Мін’юст

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

23.07.96 Наказ № 125

5.11.96      № 655/1680

25.07.97 Наказ № 206

28.08.97 №355/2159 01.10.2007 Наказ № 231 18.10.2007    № 1190/14457

3.15 НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

05.10.2009 Наказ № 164 27.10.2009  № 988/17004
3.16 НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

26.03.2010 Наказ № 65 19.04.2010  № 293/17588
3.17 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.

Зареєстровано:

Дата введення в дію:

Міненерговугілля України

Мін’юст України

19.12.2013 наказ № 966 25.02.2014 № 327/25104 28.03.2014
3.18 НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв Держгіртехнагляд СРСР 6.09.88
3.19 НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів Мінхіммаш СРСР 08.07.85
3.20 НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

01.09.2009

     №142 23.09.2009  № 896/16912

3.21 НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин ЦК профспілки

робітників авіаоборонпрому

20.08.69
3.22 НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин ВО

«Союзсільгосптехні ка»

1970
3.23 НПАОП 0.00-4.21-04 ПРАВИЛА охорони праці під час холодного оброблення металів Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
16.10.2013 № 749
3.24 НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

 

 

 

 

 

Мін’юст

29.07.2009 Наказ № 115

 

 

 

 

20.08.2009    № 790/16809

3.25 НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок Держагропром СРСР 27.02.88
3.26 НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування Держкомпраці СРСР 7.01.77
3.27 НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Зміни

Держгіртехнагляд СССР

Держгіртехнагляд СССР

30.08.1966

 

11.07.1972

3.28 НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

МНС України

 

Мін’юст

09.07.2012 наказ № 964

01.08.2012

за 1299/21611

14.09.2012

3.29 НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря Держгіртехнагляд СРСР 12.04.1988
3.30 НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію

Міненерговугілля України

Мін’юст України

15.10.2013 наказ № 749 05.11.2013  № 1871/24403 10.12.2013
3.31 НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України Мін’юст 26.01.2005 Наказ № 15 15.02.2005    № 232/10512
3.32 НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію

Міненерговугілля України

Мін’юст України

24.10.2014 наказ № 755 12.11.2014  № 1438/26215 09.12.2014
3.33 НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском Держгіртехнагляд СССР 27.11.87
3.34 НПАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах

Роз’яснення з цього питання : 1

2

НКТ РРФСР 6.08.22 Постанова 22.06.24 14.09.26
3.35 НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості                         Зареєстровано: Держгірпромнагляд

 

 

 

Мін’юст

16.04.2009 Наказ № 62

 

 

12.05.2009

№ 424/16440

3.36 НПАОП 0.00-3.16-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

Зареєстровано:

Дата введення в дію:

МНС України

 

 

 

Мін’юст

09.07.2012 наказ № 962

26.07.2012

за №

1259/21571

21.09.2012

3.37 НПАОП 0.00-3.17-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

Зареєстровано:

Дата введення в дію:

МНС України

 

 

 

Мін’юст України

06.11.2012 наказ № 1308

23.11.2012

за №

1968/22280

17.12.2012

3.38 НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту    

                                                 Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

 

 

Мінюст України

Держгірпромнагляд

 

Мінюст України

24.03.2008 наказ № 53

21.05.2008    № 446/15137

16.11.2009 Наказ № 194

07.12.2009

№ 1173/17189

3.40 НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Зареєстровано:

 

Зміни

 

Зареєстровано:

Зміни: Зміни

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

21.03.2007

Наказ № 55 04.04.2007            № 311/13578

25.09.2007 Наказ № 216

07.11.200 № 1252/14519

3.41 НПАОП 0.00-4.10-93 Типове положення про професійні воєнізовані аварійно- рятувальні формування                           Зареєстровано: Держнаглядохорон-

праці України

Мін’юст

29.12.93 Наказ №138 5.04.94 №67/276
3.42 НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

 

Мін’юст

21.03.2007 Наказ №56

 

06.04.2007    № 316/13583

3.43 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Зареєстровано:

 

Зміни:

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

Мін’юст

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

26.01.05 Наказ № 15

15.02.05         № 231/10511 16.11.2007 Наказ № 273

 

03.12.2007    № 1334/14601

3.44 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України Мін’юст 29.01.98 Наказ № 9 07.04.98            № 226/2666
3.45 НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

 

Зареєстровано:

 

Зміни:

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України                                

 

Мін’юст

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

15.11.04

Наказ №255

 

01.12.04 №1526/10125

 

02.10.2007 Наказ № 236

 

18.10.2007              № 1191/14458

3.46 НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

Зареєстровано:

Зміни:

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

 

 

Мін’юст

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

15.12.2003 Наказ № 244

 

 

 

30.12.2003

№ 1257/8578 16.11.2007 Наказ № 274 03.12.2007                № 1335/14602

3.47 НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв Міннафтопром СРСР 6.08.90
3.48 НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці Держкомпраці СРСР 16.12.87 Постанова №731/П13
3.49 НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів                                     Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

 

Мін’юст

 

 

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

25.09.95 Наказ №135

 

 

10.10.95 №371/907 01.10.2007

 

Наказ № 232 25.10.2007                № 1210/14477

3.50 НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

Зареєстровано

Зміни:

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

Мін’юст

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

25.09.95

Наказ № 135

10.10.95 №372/908 01.10.2007 Наказ № 232 25.10.2007               № 1211/14478

3.51 НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Зареєстровано:

 

Зміни:

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

Мін’юст

 

Держгірпромнагляд Мін’юст

20.10.94

Наказ №107

13.03.95 №60/596 01.10.2007 Наказ № 232 25.10.2007                № 1208/14475

3.52 НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України

 

Мін’юст

Держгірпромнагляд Мін’юст

20.10.94                        

Наказ №107

13.03.95                       №59/595

01.10.2007 Наказ № 232 25.10.2007                 № 1209/14476

3.53 НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт Держгіртехнагляд СРСР 20.02.85
3.54 НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах Зареєстровано: Мінпраці України

 

 

Мін’юст

06.06.01 Наказ № 25523.06.01 № 541/5732
3.55 НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

 

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

Міненерговугілля

України

Мін’юст України

15.05.2015 наказ № 2 8 5 08.06.2015 № 674/27119

07.07.2015

3.56 НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів Держнаглядохоронпраці України 05.05.99 Наказ № 81
3.57 НПАОП 19.0-1.01-07 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд Мін’юст 19.06.2007 Наказ № 136 04.07.2007              № 760/14027
3.58 НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

 

10.06.2008

№ 135 03.07.2008                № 575/15266

3.59 НПАОП 23.1-5.01-86 Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР Міннафтохімпром СРСР 19.09.86
3.60 НПАОП 23.2-1.01-76 Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості Держгіртехнагляд СРСР 1976
3.61 НПАОП 23.2-1.02-91 Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем Держгірпроматом-

нагляд СРСР

1991
3.62 НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів Міннафтохімпром СРСР 1.01.73
3.63 НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях Міннафтохімпром СРСР 11.02.72
3.64 НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України N 278

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р.

3.65 НПАОП 23.2-5.03-83 Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР Міннафтохімпром СРСР 1983
3.66 НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Мін’юст

Держгірпромнагляд

Мін’юст

11.01.05 Наказ № 2 02.02.05 за              № 146/10426 01.10.2007 Наказ № 226 31.10.2007              № 1231/14498
3.67 НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)

Зареєстровано:

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Мін’юст

07.09.04 Наказ № 194

 

26.10.04                    № 1362/9961

3.68 НПАОП 24.0-3.03-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

 

 

Мін’юст

13.12.2007                Наказ № 305

13.12.2008                 

31.03.2008                № 264/14955

3.69 НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з хімічними процесами Держгіртехнагляд СРСР 15.11.77
3.70 НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх протиаварійного захисту Держгіртехнагляд СРСР 5.01.89
3.71 НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 Наказ №99
3.72 НПАОП 21.0-1.01-87 Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості Мінліспапірпром СРСР 1987
3.73 НПАОП 21.0-3.01-00 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

Зареєстровано:

Мінпраці Мін’юст 28.12.2000 Наказ № 359

23.03.2000 № 265/5446

3.74 НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)     Зареєстровано: Держнаглядохоронп раці України Мін’юст 07.09.04 Наказ № 194

26.10.04 № 1362/9961

3.75 НПАОП 24.0-3.03-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)     Зареєстровано: Держгірпромнагляд Мін’юст 13.12.2009                Наказ № 305

31.03.2009                № 264/14955

3.76 НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з хімічними процесами Держгіртехнагляд СРСР 15.11.77
3.77 НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх протиаварійного захисту Держгіртехнагляд СРСР 5.01.89
3.78 НПАОП 24.1-1.06-10 Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

Мін’юст

19.08.2010              № 157

13.09.2010 за № 808/18103

3.79 НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

Зареєстровано

Держгірпромнагляд

Мін’юст

26.08.2010                № 162

24.09.2010 за № 850/18145

3.80 НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем Мінхіммаш СРСР 19.06.73
3.81 НПАОП 24.1-1.16-75 Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів Держгіртехнагляд СРСР 24.07.75
3.82 НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі Мінсудпром СРСР 1985
3.83 НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря Держгіртехнагляд СРСР 12.04.88
3.84 НПАОП 24.11-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем Мінхіммаш СРСР 19.06.73
3.85 НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем ЦК профспілки

робітників авіаоборонпрому

16.05.84
3.86 НПАОП 0.00-4.21-04 Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України

02.12.2013  № 891
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості Держгіртехнагляд

СРСР Мінмедбіопром СРСР

6.09.88
3.88 НПАОП 24.4-3.37-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів

Зміни:

Держкомпраці СРСР 23.09.80 Постанова №296/П-10

21.08.85 Постанова №289/П-8

3.89 НПАОП 24.5-1.22-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

Міненерговугілля України

Мін’юст України

28.08.2013 наказ № 599 16.09.2013    № 1600/24132 08.10.2013
3.90 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

Міненерговугілля України

Мін’юст України

06.11.2014 наказ № 786 26.11.2014 № 1506/26283 19.12.2014
3.91 НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

МНС України

 

Мін’юст України

16.07.2012 наказ № 989 07.08.2012 № 1336/21648 28.09.2012
3.92 НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію

МНС України

 

Мін’юст України

12.12.2012 наказ № 1409 02.01.2013            № 23/22555 29.01.2013
3.93 НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас

Зареєстровано:

Дата введення в дію:

Міненерговугілля України Мін’юст України 29.10.2013 наказ № 797 15.11.2013              № 1953/24485 10.12.2013
3.94 НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію

Міненерговугілля України

Мін’юст України

02.12.2013 наказ № 890 13.12.2013 № 2111/24643 08.01.2014
3.95 НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном Мінсудпром СРСР ЦК галузевої профспілки 1976
3.96 НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна Мінтрансбуд СРСР 1975
3.97 НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах Мінсільгоспмаш СРСР 1990
3.98 НПАОП 28.0-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів Мінхіммаш СРСР 5.07.83
3.99 НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом

Зареєстровано:

 

 

Дата введення в дію:

МНС України

 

Мін’юст України

22.10.2012 наказ № 1277

08.11.2012

за № 1879/22191

26.11.2012

3.100 НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90
3.101 НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

 

Зареєстровано:

 

Зміни:

 

 

Зареєстровано:

Держнаглядохорон- праці України

Мін’юст України

Держнаглядохорон- праці України Мін’юст

06.10.1997 Наказ №257 13.01.1998 № 11/2451 25.02.2000 Наказ № 26 06.04.2000

 

№ 213/4434

3.102 НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів Мінпраці України 05.06.01 Наказ № 253
3.103 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зареєстровано:

Держнаглядохорон-праці України Мін’юст 9.01.98 Наказ № 4 10.02.98

№93/2533

3.104 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Мінпраці України 21.06.01 Наказ № 272
3.105 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць Мінжитлокомунгосп УРСР 29.12.79
3.106 НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування Держнаглядохорон-

праці України

25.06.96 Наказ № 107
3.107 НПАОП 60.3-1.15-71 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69) Держгіртехнагляд СРСР 5.03.71
3.108 НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів ЦК галузевої профспілки 11.12.78
3.109 НПАОП 63.12-1.05-79 Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського транспорту

Зміни :

Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки 24.12.79 19.08.81
  НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій Держкомнафтопродукт СРСР 16.11.87
    Видобування вуглеводнів (код КВЕД 11)    
1 НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

                                                         Зареєстровано:

Держгірпромнагляд

 

Мінюст України

06.05.2008 наказ № 95

02.06.2008 № 497/15188

2 НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості Газпром СРСР 28.03.1990
3 НПАОП 11.1-1.11-86 Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів Мінгазпром СРСР Держгіртехнагляд СРСР 11.03.1986
4 НПАОП 11.1-1.15-13 Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів

                                                         Зареєстровано:

МНС України

 

 

Мін’юст України

 

Дата введення в дію:

14.12.2012 наказ № 1423

 

08.01.2013

№ 76/22608

19.02.2013

5 НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах Мінгазпром Міннафтопром Мінгео СРСР 09.09.1982
6 НПАОП 11.1-5.02-86 Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР КД 51-01-22-86 Мінгазпром СРСР 31.12.1986
    Наземний транспорт (код КВЕД 60)    
1 НПАОП

60.24-1.09-84

Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом Міннафтопром СРСР 09.02.1984
2 НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

                                                         Зареєстровано:

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

27.01.2010 Наказ № 11 19.04.2010

№ 292/17587

3 НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів Мінгазпром СРСР 31.10.1977
4 НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів ЦК галузевої профспілки 11.12.1978
    Транспортні послуги (код КВЕД 63)    
1 НПАОП 63.12-1.05-79 Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського транспорту

 

24.12.1979 19.08.1981 Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки
2 НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) Мінпраці України 29.07.2002 Наказ № 369
3 НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій Держкомнафто-продукт СРСР 16.11.1987
4 НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при підготовці цистерн і вагонів для нафтобітуму до наливу та ремонту Міннафтохімпром СРСР 10.10.1979
         
    Будівництво (код КВЕД 45)    
1 НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві      

                                           Зареєстровано:                                        Зміни:

Зареєстровано:

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України Держгірпромнагляд Мін’юст України

17.05.2004 Наказ № 129

17.06.2004 №699/99298 01.10.2007 Наказ № 233 11.10.2007 № 1164/14431

2 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці

Охорона праці і промислова безпека у будівництві

(ДБН)

Мінрегіонбуд Мінрегіон 27.01.2009                № 45;

04.06.2010                № 20;

25.05.2011                № 53;

30.12.2011 № 147

3 НПАОП 45.25-1.01-92 Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів Українське республіканське добровільне пожежне товариство (УРДПТ) 26.08.1992
4 НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об’єктах Міненерго СРСР Міненерго СРСР ЦК галузевої профспілки 4.10.1983