Нормативно – правова база нагляду у гірничодобувній промисловості

№ з/п Позначення НА Назва НА Затверджено
вид документа та назва органу дата та номер документа
1 Закони України
1.1   Гірничий закон України Президент України 06.10.1999р.

№2665-III

1.2   Закон України Про охорону праці Президент України 14.10.1992р.

№2694-XII

1.3   Закон України Про нафту і газ Президент України 12.07.2001р №2665-III
1.4   Кодекс України Про надра Президент України 27.07.1994р.

№132/94-ВР

1.5   Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Президент України 05.04.2007р.

№877-V

2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1   Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Кабінет Міністрів України 26.10.2011р.№1107
2.2   Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків. Професійних захворювань і аварій на виробництві Кабінет Міністрів України 30.11.2011р.№1232
2.3   Положення про порядок надання гірничих відводів Кабінет Міністрів України 27.01.1995р.№59
2.4   Положення про порядок списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства Кабінет Міністрів України 27.01.1995р.№58
2.5   Перелік корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення Кабінет Міністрів України 12.12.1994р.№827
2.6   Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів Кабінет Міністрів України 22.12.1994р.№865
2.7   Положення Про Державну службу України з питань праці Кабінет Міністрів України 11.02.2015р.№96
2.8   Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпрмнагляду України Наказ: МНС України

Зареєстровано: Мінюст України

11.08.2011р.
№826
27.12.2011р.
№1531/20269
2.9   Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Наказ: Мін природи України
Зареєстровано Мінюст України
03.03.2003р.
№34/м
20.05.2003р.
№377/7698
2.10   Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду Кабінет Міністрів України 21.02.1995р.
№134
2.11   Критерії, заякими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Кабінет Міністрів України 28.04.2009р.
№413
3 Нормативно-правові акти Міністерств
3.1 НПАОП 0.00-1.24-10

 

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

 

Наказ:Держгірпро-мнагляду

Зареєстровано: Мінюст України

18.02.2010р№61

03.06.2010р№356/17651

3.2 НПАОП

0.00-1.34-71

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом Дергіртехнагляд СРСР 31.08.1971р
3.3 НПАОП

10.3-1.01-87

Правила безпеки праці на підприємствах торф’яної промисловості Міністерство паливної промисловості РРСФР 26.03.1987р
3.4 НПАОП

0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів Наказ: МНС України

Зареєстровано:     Мінюст України №1227/21539

27.06.2012р

№933

20.07.2012р

№1227/21539

3.5 НПАОП

0.00-1.62-12

Правила охорони праці на автомобільному транспорті Наказ: МНС України

Зареєстровано: Мінюст України

09.07.2012р

№964

01.08.2012р

№129921611

3.6 НПАОП

0.00-1.58-12

Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах Наказ: МНС України

Зареєстровано: Мінюст України

05.04.2012р

№671
27.04.2012р.
№641/20954

3.7 НПАОП

0.00-1.72-14

Правила з охорони праці під час експлуатації великотонажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом Наказ: Міненерговугілля України

Зареєстровано: Мінюст України

13.02.2014р

№149

 

15.04.2014р

№421/25198

3.8 НПАОП

0.00-1.71-13

Правила охорони праці під час роботи з

інструментом і пристроями

Наказ: Міненерговугілля України

Зареєстровано: Мінюст України

19.12.2013р

№966

 

25.02.2014р

№327/25104

3.9 НПАОН

74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт Держгіртехнагляд СРСР 20.02.1985р
3.10 НПАОН

00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин Держгіртехнагляд СРСР 14.05.1985р

№22

3.11 НПАОН

00.0-5.02-76

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах Держгіртехнагляд СРСР 10.08.1976р
3.12 НПАОН

0.00-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин Держгіртехнагляд СРСР 11.07.1985р.
3.13 НПАОН

00.0-7.03-73

Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт Держгіртехнагляд СРСР 28.03.1973р.
3.14 НПАОН

00.0-7.05-72

Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт Держгіртехнагляд СРСР 28.03.1972р.
3.15 НПАОП

14.3-7.02-06

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств Наказ: МНС України
Зареєстровано: Мінюст України
19.07.2006р.№459
04.08.2006р №943/12817
3.16 НПАОП
74.2-1.02-90
Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах Мінгеології
СРСР
1990р.
3.17 НПАОН
11.10-1.01-70
Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ Дергіртехнагляд
СРСР
06.04.1971р.
3.18 НПАОН

0.00-1.34-71

Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ Міністерство нафтової промисловості СРСР 15.10.1984р.

Протокол №44

3.19 НПАОН

11.2-4.01-89

Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження Держгіртехнагляд СРСР 27.12.1989р.
3.20 НПАОН

11.2-4.03-86

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти Держгіртехнагляд СРСР 17.10.1986р.

 

3.21 НПАОН

0.00-1.34-71

Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ Міністерство нафтової промисловості СРСР 15.10.1984р.

Протокол №44

3.22 НПАОН

11.2-4.02-89

Положення про порядок консервування свердловин нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод Держгіртехнагляд СРСР 27.12.1989р.
3.23 НПАОП

11.1-1.01-08

Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України Наказ: Держгірпромнагляду
Зареєстровано: Мінюст України
06.05.2008р.№95

02.06.2008р.№497/15188

3.24 НПАОН

74.2-5.04-86

Інструкція з маркшейдерськтх і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості ГУГК при РМ СРСР 28.11.1986р.
3.25 НПАОП

11.2-1.18-82

Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах Мінгазпром, Міннафтопром, Мінгео СРСР 09.09.1982р.
3.26 НПАОН

14.0-1.01-87

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод Держгіртехнагляд 27.08.1987р.

Постанова №28

3.27 НПАОН

14.0-4.02-78

Положення про порядок складання і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод Держгіртехнагляд СРСР 18.08.1978р.
3.28 НПАОН

14.0-4.03-79

Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей ДержгіртехнаглядСРСР 30.07.1979р.
3.29 НПАОН

0.00-5.38-14

 

 

Інструкція з охорони праці під час механізованого зарядження вибухових речовин у підземних виробках Наказ: Міненерговугілля України Зареєстровано: Мінюст України 10.02.2014р.№122

15.04.2014р.№422/25199

 

3.30 НПАОП

0.00-1.67-13

Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні Наказ: Міненерговугілля України
Зареєстровано: Мінюст України
18.07.2013р.№469

05.08.2013р.№1320/23852

3.31 НПАОП

0.00-1.66-13

Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення Наказ: Міненерговугілля України
Зареєстровано: Мінюст України
12.06.2013р.

№355

05.07.2013р.№127/23659

3.32 НПАОП

0.00-6.04-06

Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення Наказ: МНС України
Зареєстровано: Мінюст України
06.07.2006р.№424

23.08.2006р.№1006/12880

3.32 НПАОП

0.00-5.41-14

Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах Наказ: Міненерговугілля України
Зареєстровано: Мінюст України
12.06.2014р.№426

26.06..2014р№709/25496

3.33 НПАОП

0.00-5.39-14

Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах Наказ: Міненерговугілля України
Зареєстровано: Мінюст України
12.05.2014р.№342

28.05.2014р.№563/25340

3.40 НПАОП 0.00-5.40-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з підземним способом розробки

 

Наказ: Міненерговугілля України Зареєстровано:   Мін’юст України 12.05.2014р.№343

28.05.2014р.№564/25341

3.41 НПАОП
0.00-7.01-06
Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами Наказ: МНС України
Зареєстровано: Мінюст України
15.05.2006р.
№294
29.05.2006р.
№620/12494
3.42 НПАОП Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення Наказ: Держгірпромнагляду
Зареєстровано Мінюст України
15.05.2007р.
№104

27.05.2007р.
№546/13813

3.43   Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств Наказ: Міненерго вугілля України Зареєстровано: Мінюст України 19.01.2015р.№20
03.02.2015р.
№127/26572
3.44   Порядок погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок Наказ: Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано : Мінюст України
12.03.1999р.№41

09.04.1999р.№225/3518

3.45 НПАОП
0.00-4.12-05
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Наказ: Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано: Мінюст України
26.01.2005р.
№15

15.02.2005р.
№231/10511

3.46 НПАОП
0.00-4.15-98
Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ: Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано: Мінюст України
29.01.1998р.
№9

07.04.1998р.
№226/2666