Нормативно – правова база нагляду в АПК та СКС


п/п
Позначення

нормативного
акта

Назва нормативного акта Затвердження  
Дата/
документ/ №
Організація  

1.

Закони України

 
1.1   Закон України «Про охорону праці» Постанова

 N 2695-XII ( 2695-12) від 14.10.92

Верховна Рада України  
1.2   Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
Постанова від 28 грудня 2007 року N 107-VI  Верховна Рада України  
1.3   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України

 

 

2 жовтня 2012 року

№ 5404-VI          

 

Верховна Рада України  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1   КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

від 28 квітня 2009р. № 413

 

КМУ  
2.2  

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Зареєстровано

 

від 26 січня 2005 року N 15

 

 

15 лютого 2005 р. за N 231/10511

 

 

 

 

Мін’юст України

 
2.3   Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві від 30 листопада 2011 р. N 1232

 

КМУ  
2.4   Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

від 26 жовтня 2011 р. N 1107

 

 

КМУ  
2.5  

Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності

 

від 8 лютого 2012 р. N 237

 

КМУ  
2.6  

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

 

від 16 січня 2003 р. N 36

 

КМУ  
3. Нормативно-правові акти Міністерств  
  Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (КВЕД 0.00)  
3.1 НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Зареєстровано:

 

26.03.2010

Наказ № 65

19.04.2010

№ 293/17588

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

 
3.2 НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах

 

01.02.05

Наказ № 22

Держнаглядохоронпраці України

 

 
3.3   Зареєстровано: 17.02.05

№ 245/10525

Мін’юст України  
    Зміни: 06.11.2007

Наказ № 251

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 20.11.2007

№ 1289/14556

Мін’юст України  
    Зареєстровано: 03.11.2009

№ 1017/17033

Мін’юст України  
3.4 НПАОП 0.00-3.08-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства 12.10.2009

Наказ № 169

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 03.11.2009

№ 1017/17033

Мін’юст України  
    Зареєстровано: 13.03.95

№60/596

Мін’юст України  
    Зміни: 01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 25.10.2007

№ 1208/14475

Мін’юст України  
3.5 НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів

з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2),

водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою

нагріву води не вище 115о С

Мін’юст України

Зміни 1:

 

 

 

 

 

Зміни 2:

23.07.1996

наказ № 125

Зареєстровано:

05.11.1996

№ 655/1680

24.07.1997

наказ № 206

Зареєстровано: 28.08.1997

№355/2159

01.10.2007

наказ № 231

Зареєстровано: 18.10.2007

№ 1190/14457

 

 

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

 

 

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

 

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

 
3.6 НПАОП 0.00-1.28-10

 

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин

26.03.2010

наказ № 65

Зареєстровано: 19.04.2010

№ 293/17588

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

 
3.7 НПАОП 0.00-1.38-05

 

Правила охорони праці в архівних установах 01.02.2005

наказ № 22

Зареєстровано: 17.02.2005

№ 245/10525

 

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

 

 
3.8 НПАОП 0.00-1.71-13

 

 

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та

Пристроями

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

 

19.12.2013

наказ № 966

25.02.2014

№ 327/25104

28.03.2014

 

Міненерговугілля

України

Мін’юст України

 
3.9 НПАОП 0.00-3.01-98

 

 

 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам сільського та водного господарства

 

 

 

Зміни:

 

 

 

10.06.1998

наказ № 117

 

Зареєстровано: 14.07.1998

№ 449/2889

12.10.2009

наказ № 169

Зареєстровано: 03.11.2009

№ 1017/17033

Комнаглядохоронпр

аці

Мінпраці України

Мін’юст України

 

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

 
3.10 НПАОП 40.1-1.01-97

 

Правила безпечної експлуатації електроустановок

 

Зареєстровано:

 

Зміни:

 

Зареєстровано:

 

 

06.10.1997

Наказ №257

13.01.1998

№ 11/2451

25.02.2000

Наказ № 26

06.04.2000

№ 213/4434

Держнаглядохоронп

раці України

Мін’юст України

 

Держнаглядохоронп

раці України

Мін’юст України

 

 

 
3.11 НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту

об’єктів житлово-комунального господарства

 

1990 Держжитлокомунго

сп України

 
3.12 НПАОП 45.21-1.04-79 Правила безпечної експлуатації житлових і громадських

будівель

 

30.05.1979 Мінжитлокомунгосп   ПРСФСР  
3.12 НПАОП 0.00-7.11-12

 

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників            

 

Зареєстровано

 

25.01.2012

№ 67

14.02. 2012 р.

     № 26/20539

МНС України

 

Мін’юст України

 

 

Сільське господарство (КВЕД 01)

 
3.13 НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві 06.10.2008

Наказ № 213

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 03.11.2008

№ 1067/15758

Мін’юст України  
3.14 НПАОП 01.2-1.09-05

 

Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

Зареєстровано:

06.12.04

Наказ №269

15.02.05 за

№227/10507

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

 
    Зміни: 06.11.2007

Наказ № 253

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 21.11.2007

№ 1298/14565

Мін’юст України  
3.15 НПАОП 01.2-1.10-05

 

Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба 06.12.04

Наказ №268

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 15.02.05 за

№220/10506

Мін’юст України  
    Зміни: 06.11.2007

Наказ № 254

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 21.11.2007

№ 1299/14566

Мін’юст України  
3.16 НПАОП 01.41-1.11-10

 

Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем 12.03.2010

Наказ № 55

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 01.04.2010

№ 271/17566

Мін’юст України  
3.17 НПАОП 01.0-1.01-12

 

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

26.11.2012

наказ № 1353

14.12.2012

№ 2075/22387

04.01.2013

МНС України

 

Мін’юст України

 
3.18 НПАОП 01.2-1.11-12

 

Правила охорони праці у тваринництві. Конярство

 

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

 

26.11.2012

наказ № 1350

№ 2072/22384

04.01.2013

14.12.2012

 

МНС України

 

Мін’юст України

 

 
3.19 НПАОП 01.41-1.01-01

 

Правила охорони праці під час технічного

обслуговування та ремонту машин і обладнання

сільськогосподарського виробництва

 

30.11.2001

Наказ № 512

 

Мінпраці України  
3.20 НПАОП 01.1-1.18-85

 

Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих

заводів

 

9.02.1985 Мінхарчопром  
3.21 НПАОП 01.41-1.02-67

 

Правила техніки безпеки при транспортуванні,

збереженні нафтопродуктів та заправленні машин у

сільському господарстві

 

10.05.1967 1967 ЦК профспілки

працівників

сільського

господарства

 
3.22 НПАОП 01.41-1.07-63

 

Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком

(аміачною водою)

16.12.1963 ВО «Союзсільгосп-

техніка»

 

 
3.23 НПАОП 01.41-1.08-82

 

Правила безпечного застосування рідкого аміаку в

сільському господарстві

 

28.09.1982

 

Мінсільгосп СРСР  
3.24 НПАОП 01.41-1.09-68 Правила зберігання вогненебезпечних хімічних речовин

захисту рослин на складах і базах системи

сільгосптехніки

 

1968

 

ВО

„Сільгосптехніка”

 
3.25 НПАОП 01.41-1.11-10

 

Правила безпечної експлуатації насосних станцій

водогосподарських систем

Зареєстровано:

12.03.2010

Наказ № 55

01.04.2010

№ 271/17566

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

 

 
3.26 НПАОП 01.50-1.04-98

 

Правила охорони праці для господарств звірівництва 27.05.1998

Наказ № 96

 

Держнаглядохоронп

раці України

 

 

Лісове господарство ( КВЕД 02)

 
3.27 НПАОП 02.0-1.04-05

 

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості 13.07.05

Наказ №119

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 22.09.05 за

№ 1064/4364

Мін’юст України  
    Зміни: 07.11.2007

Наказ № 257

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 16.11.2007

№ 1276/14543

Мін’юст України  
3.28 НПАОП 02.0-3.03-05

 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства 25.04.05

Наказ №65

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 19.05.05 за

№539/10819

Мін’юст України  
    Зміни: 07.11.2007

Наказ № 258

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 16.11.2007

№ 1277/14544

Мін’юст України  
3.29 НПАОП 02.0-1.07-00

 

 

Правила охорони праці в міському зеленому

господарстві

 

06.10.00

Наказ № 270

Мінпраці України

 

 
3.30 НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з

видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

 

 

Зареєстровано:

 

30.11.1995

№ 51

 

 

14.07.1998

За № 449/2889

 

Державний комітет

України по житло-

во-комунального

господарства

Мінюст України

 
           

 

Рибне господарство (КВЕД 05)

 
3.31 НПАОП 05.0-1.01-07 Правила безпеки праці для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства 24.01.2007

наказ № 13

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 06.02.2007

№ 101/13368

Мін’юст України  
3.32 НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден 27.12.2006

наказ № 26

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 29.01.2007

№ 74/13341

Мін’юст України  
3.33 НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 16.06.2006
№ 365
МНС України  
    Зареєстровано: 23.08.2006
№ 1005/12879
Мін’юст України  
3.34 НПАОП 05.0-3.03-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства 11.04.2006
№ 214
МНС України  
    Зареєстровано: 21.04.2006
№ 473/12347
Мін’юст України  
3.35 НПАОП 05.1-1.03-07

 

Правила охорони праці для працівників морських рибних портів 18.12.2006

№ 12

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 11.01.2007

№ 12/13279

Мін’юст України  
3.36 НПАОП 05.1-1.02-79

 

Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної

промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та

прибережного плавання

 

19.10.1979 Мінрибгосп СРСР  
3.37 НПАОП 05.2-1.12-12

:

 

Правила охорони праці на рибоводних підприємствах

внутрішніх водойм

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію

26.11.2012

наказ № 1352

14.12.2012

№ 2074/22386

04.01.2013

 

МНС України

 

Мін’юст України

 
           

 

Харчова промисловість (КВЕД 15 )

 
3.38 НПАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва 26.03.2007

Наказ № 59

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 25.05.2007

№ 540/13807

Мін’юст України  
3.39 НПАОП 15.0-3.02-98

 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості 10.06.98

Наказ № 118

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 14.07.98

№ 450/2890

Мін’юст України  
3.40 НПАОП 15.0-3.03-98

 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м’ясної і молочної промисловості 10.06.98

Наказ № 116

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 14.07.98

№ 451/2891

Мін’юст України  
    Зміни: 03.07.02

Наказ № 305

Мінпраці України  
    Зареєстровано: 30.07.02

№ 616/6904

Мін’юст України  
3.41 НПАОП 15.0-3.09-98

 

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіролійне виробництво) 10.06.98

Наказ № 115

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 14.07.98

№ 446/2886

Мін’юст України  
    Зміни: 26.03.2007

Наказ № 59

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 25.05.2007

№ 540/13807

Мін’юст України  
3.42 НПАОП 15.0-1.01-88

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на

підприємствах по зберіганню та переробці зерна

Міністерства хлібопродуктів СРСР

18.04.1988 Мінхлібопродуктів

СРСР

 
3.43 НПАОП 15.1-1.03-84

 

Правила з охорони праці працівників підприємств

м’ясної промисловості від зараження бруцельозом

02.10.1984 Мінм’ясомолпром

СРСР

 
3.44 НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств

м’ясної промисловості від зараження туберкульозом

25.02.1986 Мінм’ясомолпром

СРСР

 
3.45 НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників

м’ясопереробних цехів

05.05.1999

Наказ № 81

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.46 НПАОП 15.1-1.07-99

 

Правила охорони праці для працівників виробництв

забою та первинної обробки тваринницької сировини

05.05.1999

Наказ № 81

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.47 НПАОП 15.3-1.17-72

 

 

Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії

для харчоконцентратної і овочесушильної

промисловості

29.12.1972 Мінхарчопром

СРСР

 
3.48 НПАОП 15.3-1.19-98

 

 

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних

Підприємств

 

27.05.1998

Наказ № 96

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.49 НПАОП 15.3-1.22-82

 

Правила безпеки для виробництва сухого пектину 16.02.1982 Держгіртехнагляд

СРСР

 
3.50 НПАОП 15.4-1.06-97

 

Правила безпеки для олійно-жирового виробництва 22.04.1997

Наказ №99

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.51 НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві

дистильованих натуральних жирних кислот

05.12.1978 Мінхарчопром  
3.52 НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів 14.08.1997

Наказ № 218

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.53 НПАОП 15.4-1.10-92

 

Правила безпеки у виробництві олії методом пресування

та екстракції

25.11.1992 Держгіртехнагляд

України

 
3.54 НПАОП 15.5-1.05-99

 

 

Правила охорони праці для працівників підприємств по

переробці молока

22.07.1999

Наказ № 137

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.55 НПАОП 15.62-1.04-97

 

Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової

Продукції

15.12.1997

Наказ № 306

Держнаглядохоронп

раці України

 

 
3.56 НПАОП 15.8-1.14-97

 

Правила безпеки для кондитерського виробництва 22.04.1997

Наказ № 101

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.57 НПАОП 15.8-1.27-02

 

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних

та макаронних виробів

28.02.2002

Наказ № 125

Мінпраці України

 

 
3.58 НПАОП 15.8-1.28-72

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в

цукровій промисловості

19.09.1972 Мінхарчопром

СРСР

 
3.59 НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для

підприємств дріжджової промисловості

12.06.1974 Мінхарчопром

СРСР

 
3.60 НПАОП 15.89-1.23-73

 

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у

виробництві харчових кислот

Зміни

24.12.1973

 

25.09.1979

Мінхарчопром

СРСР

 

 
3.61 НПАОП 15.9-1.11-97

 

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного

виробництва

22.04.1997

Наказ № 100

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.62 НПАОП 15.9-1.27-12

 

 

 

Правила охорони праці для виноробного виробництва

 

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

26.11.2012

наказ № 1351

14.12.2012

№ 2073/22385

04.01.2013

МНС України

 

Мін’юст України

 

 

Текстильна промисловість (КВЕД 17)

 
3.63 НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва 08.12.2008

наказ № 263

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 29.12.2008

№ 1253/15944

Мін’юст України  
3.64 НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві 09.12.2008

наказ № 269

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 29.12.2008

1254/15945

Мін’юст України  
3.65 НПАОП 17.2-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва 10.11.2008

наказ № 240

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 26.11.2008

№ 1136/15827

Мін’юст України  
3.66 НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості 22.11.2006

№ 4

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 11.12.2006

№ 1301/13175

Мін’юст України  
3.67 НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва 10.11.2008

Наказ № 239

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 26.11.2008

№ 1135/15826

Мін’юст України  
3.68 НПАОП 17.11-1.01-07

 

Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва 19.06.2007

Наказ № 135

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 06.07.2007

№ 776/14043

Мін’юст України  
3.69 НПАОП 17.53-1.01-08

 

Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів 09.12.2008

наказ № 270

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 29.12.2008

№ 1258/15949

Мін’юст України  
3.70 НПАОП 17.0-1.01-13 Правила охорони праці для працівників бавовняного

виробництва

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

 

12.12.2012

наказ № 1417

08.01.2013

№ 64/22596

08.02.2013

 

МНС України

 

Мін’юст України

 
3.71 НПАОП 17.0-3.01-79

 

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту робітникам і службовцям

підприємств текстильної і легкої промисловості

 

 

13.09.79

Постанова

№ 394/П-9

 

Президіум Держкомпраці

СРСР

 

 
3.72 НПАОП 17.0-3.03-12 Норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівників виробництва нетканих матеріалів

Зареєстровано

 

06.02.2012

Наказ № 248

27.02.2012

№ 317/20630

 

МНС України

 

 

Мін’юст України

 
3.73 НПАОП 17.0-7.12-83

 

ОСТ 17-943-83 Процеси виробничі підприємств

текстильно-галантерейної промисловості. Вимоги

безпеки

 

1983 Мінлегпром СРСР  
3.74 НПАОП 17.14-7.13-84

 

ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств льняної

промисловості. Вимоги безпеки

 

1984 Мінлегпром СРСР  
3.75 НПАОП 17.15-7.06-85

 

ОСТ 17-346-85 Процеси виробничі підприємств

шовкової промисловості. Вимоги безпеки

 

1985 Мінлегпром СРСР  

 

Виробництво готового одягу та хутра (КВЕД 18)

 
3.76 НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного

Виробництва.

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

 

12.12.2012

наказ № 1416

03.01.2013

№ 52/22584

12.02.2013

 

МНС України

 

Мін’юст України

 

 

Виробництво шкіри та шкіряного взуття (КВЕД 19)

 
3.77 НПАОП 19.0-1.01-07

 

Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва 19.06.2007

Наказ № 136

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 04.07.2007

№ 760/14027

Мін’юст  
3.78 НПАОП 19.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості 29.10.2007

№ 2489

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 13.11.2007

№ 1266/14533

Мін’юст  
3.79 НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття 09.12.2008

наказ № 271

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 29.12.2008

№ 1255/15946

Мін’юст  
3.80 НПАОП 19.3-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості 29.10.2007

№ 248

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 13.11.2007

№ 1265/14532

Мін’юст  
3.81 НПАОП 19.2-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві

шкіргалантерейних виробів

Зареєстровано:

18.06.2012

№ 904

10.07.2012

№ 1163/21475

МНС України

 

Мін’юст України

 

 

Виробництво і обробка деревини (КВЕД 20)

 
3.82 НПАОП 20.0-1.02-05

 

Правила охорони праці в деревообробній промисловості

 

Зареєстровано:

31.01.05

Наказ № 20

16.03.05 за

№ 306/10586

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

 
3.83 НПАОП 20.0–3.10-05

 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості 31.01.05

Наказ № 19

 

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 22.02.05 за

№ 257/10537

Мін’юст  
    Зміни: 07.11.2007

Наказ № 259

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 16.11.2007

№ 1278/14545

Мін’юст  
3.84 НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва

деревоволокнистих плит

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

14.12.2012

наказ № 1424

08.01.2013

№ 72/22604

19.02.2013

МНС України

 

Мін’юст України

 
3.85 НПАОП 20.1-1.01-72

 

Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів

гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві

деревостружкових плит

25.05.1972 Мінліспром СРСР  
3.86 НПАОП 36.1-1.01-10

 

Правила охорони праці під час експлуатації

автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого

виробництва

Зареєстровано

 

30.11.2010

№ 248

 

17.12.2010 за

№ 1280/18575

Держгірпромнагляд

 

 

Мін’юст України

 

 

Видавнича справа (КВЕД 22)

 
3.87 НПАОП 22.1-1.02-07

 

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості 03.12.2007

Наказ № 287

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 26.12.2007

№ 1395/14662

Мін’юст  
    Зміни: 21.08.85

Постанова

№289/П-8

   
3.88 НПАОП 22.1-1.01-96

 

Правила охорони праці для видавництв і редакцій

 

18.07.1996 Наказ № 122

 

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.89 НПАОП 22.1-3.03-85

 

Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і

службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та

інших засобів індивідуального захисту

 

1985 Держкомвидав

СРСР

 

 
3.90 НПАОП 22.2–3.44-80

 

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям поліграфічного виробництва

та книжкової торгівлі

Зміни:                                                                                   1

 

 

                                                                                            2

18.08.1980

Постанова

№241/П-9

 

1 17.12.1984

Постанова

№363/П-1577

2 21.08.1985

Постанова

№289/П-8

Держкомпраці

СРСР

 
3.91 НПАОП 52.47-1.02-96

 

Правила охорони праці для підприємств книжкової

торгівлі

 

10.07.1996

Наказ № 117

 

Держнаглядохоронп

раці України

 
ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (КОД КВЕД 65)
3.92 НПАОП 65.1-1.01-67

 

Правила з охорони праці касирів в установах Держбанку

СРСР

 

24.11.1967 ЦК профспілки

працівників

державних установ

 
3.93 НПАОП 65.1-1.02-74

 

Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників

інкасації в установах Державного банку СРСР

 

08.10.1974 Держбанк СРСР  
3.94 НПАОП 65.1-1.03-74

 

Правила з охорони праці та техніки безпеки в державних

трудових ощадних касах

 

07.08.1974 Правління

Держтрудощадкас

СРСР

 
           
           
  Торгівля О                                                           ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ І ПОСЕРЕДНИЦТВО У ТОРГІВЛІ (КОД КВЕД 51 , 52)
3.95 НПАОП 51.0-1.03-96

 

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і

сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на

об’єктах оптової торгівлі

 

8.05.1996

Наказ № 78

 

Держнаглядохоронп

раці України

3.96 НПАОП 52.0-1.01-96

 

Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі

 

8.05.1996

Наказ № 79

 

Держнаглядохоронп

раці України

3.97 НПАОП 52.0-7.02-80 НПАОП 52.0-7.02-80 НПАОП 5НПАОП 52.0-7.02-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам державної торгівлі

 

 

Зміна 1:

 

 

Зміна 2:

20.02.1980

Постанова

№ 43/П-2

 

 

21.08.1985

Постанова

№ 289/П-8

07.04.1987

Постанова

№ 215/П-4

 

Призидіум ВЦРПС

Держкомпраці

СРСР та

Призидіум ВЦРПС

 

 

Держкомпраці

СРСР та Призидіум ВЦРПС

Держкомпраці

СРСР та Призидіум ВЦРПС

 

Призидіум ВЦРПС

3.98 НПАОП 52.21-1.02-77

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на

плодоовочевих підприємствах системи Міністерства

торгівлі СРСР

 

                                               30.12.1977 30.12.197730.                 30.12.1977 Мінторгівлі СРСР Мінторгівлі СРСР Мінторгівлі СРСР Мінторгівлі СРСР
3.99 НПАОП 55.0-1.02-96

 

 

Правила охорони праці для підприємств громадського

харчування

 

25.06.1996

Наказ № 107

 

25.06.1996

Держнаглядохоронпраці

раці України

 

Освіта (КВЕД 80)

 
3.100 НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти 16.03.04

Наказ №81

17.05.04

№ 620/9219

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

 
    Зміни: 06.11.2007

Наказ № 252

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 20.11.2007

№ 1290/14557

Мін’юст  
3.101 НПАОП 80.21-1.03-98

 

Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві 16.11.98

Наказ № 219

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 15.12.98

№ 793/3233

Мін’юст  
    Зміни: 13.11.2007

Наказ № 266

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 04.12.2007

№ 1341/14608

Мін’юст  
3.102 НПАОП 80.42-1.01-02

 

Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи 12.11.02

Наказ № 574

Мінпраці України  
    Зареєстровано: 13.12.02

№ 967/7255

Мін’юст  
3.103 НПАОП 80.0-1.01-89

 

Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у

вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на

підприємствах і в установах сиcтеми Держосвіти СРСР

 

13.10.1989 Держосвіти СРСР  
3.104 НПАОП 80.0-1.09-00

 

Правила безпеки під час проведення занять з

допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах і вищих навчальних

закладів першого та другого рівнів акредитації

 

21.08.2000

Наказ № 213

 

 

Мінпраці України  
3.105 НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безпеки під час навчання в кабінетах

інформатики навчальних закладів системи загальної

середньої освіти

Зареєстровано:

 

Зміни:

 

Зареєстровано:

 

16.03.2004

Наказ №81

 

17.05.2004

№ 620/9219

06.11.2007

Наказ № 252

20.11.2007

№ 1290/14557

Держнаглядохоронп

раці України

 

Мін’юст України

 

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст України

 

 
3.106 НПАОП 80.2-1.01-12 Правила безпеки під час проведення навчально-

виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та

хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

16.07.2012

наказ № 992

 

03.08.2012

№ 1332/21644

31.08.2012

МНС України

 

 

Мін’юст України

 
3.107 НПАОП 80.3-3.41-81

 

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям вищих учбових закладів

 

12.02.1981

Постанова

№47/П-2

 

Держкомпраці

СРСР

 
3.108 НПАОП 73.0-1.05-79

 

Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт

установами АН СРСР

03.12.1979 Президія Академії

Наук СРСР

 
3.109 НПАОП 73.1-1.10-71

 

Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів

в установах АН СРСР

14.01.1971 Президія Академії

Наук СРСР

 
3.110 НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних

Лабораторіях

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

11.09.2012

наказ № 1192

25.09.2012

№ 1648/21960

26.10.2012

МНС України

 

Мін’юст України

 

 

Охорона здоров’я (КВЕД 85)

 
3.111 НПАОП 85.20-1.03-99

 

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини 20.04.99

Наказ № 67

Держнаглядохоронпраці України  
    Зареєстровано: 11.10.99

№ 695/3988

Мін’юст  
3.112 НПАОП 85.0-3.01-88

 

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття

та інших засобів індивідуального захисту, а також норм

санітарного одягу і санітарного взуття працівникам

установ, підприємств і організацій системи охорони

здоров’я

 

29.01.1988 Мінохорони

здоров’я СРСР

 

 
3.113 НПАОП 85.11-1.05-70

 

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої

санітарії при роботі в клініко-діагностичних

лабораторіях лікувально-профілактичних установ

системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

 

30.09.1970 Мінохорони

здоров’я СРСР

 
3.114 НПАОП 85.11-1.06-70

 

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки

фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

 

30.09.1970 Мінохорони

здоров’я СРСР

 

 
3.115 НПАОП 85.11-1.10-84

 

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів

медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні

вимоги

 

27.08.1984 Мінохорони

здоров’я СРСР

 
3.116 НПАОП 85.11-1.13-59

 

Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ

(інфекційних відділень, палат), а також охорони праці

персоналу цихустанов

30.12.1959 Мінохорони

здоров’я СРСР

 

 
3.117 НПАОП 85.11-3.02-84

 

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття,

санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та

інших засобів індивідуального захисту працівникам і

службовцям закладів, підприємств, організацій і

господарств санітарно-курортної системи профспілок

05.10.1984

Постанова

№ 16

 

ВЦРПС

 

 
3.118 НПАОП 85.13-1.12-64 Правила обладнання і експлуатації стоматологічних

поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних

лабораторій

01.04.1964 Мінохорони

здоров’я СРСР

 
3.119 НПАОП 85.14-1.08-79

 

Правила з охорони праці працівників дезінфекційної

справи та з утримання дезінфекційних станцій,

дезинфекційних відділів, відділень профілактичної

дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій,

окремих дезінфекційних установок

09.02.1979 Мінохорони

здоров’я СРСР

 

 
3.120 НПАОП 85.14-1.09-81

 

 

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої

санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни

при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах)

санітарно-епідеміологічних установ системи

Міністерства охорони здоров’я СРСР

20.10.1981 Мінохорони

здоров’я СРСР

 
3.121 НПАОП 93.0-1.01-59

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для

пралень установ і підприємств охорони здоров’я

 

10.04.1959 Мінохорони

здоров’я СРСР

 
АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ (КОД КВЕД 90)
3.122 НПАОП 90.00-1.03-78 Правила безпеки і виробничої санітарії під час

прибирання міських територій

1978 Мінжитлокомунгос

п УРСР

 
3.123 НПАОП 90.00-1.05-00 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та

знешкодження побутових відходів

06.10.2000

Наказ № 268

Мінпраці України  

 

Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту (КВЕД 92)

 
3.124 НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів 25.12.2009

Наказ № 210

Держгірпромнагляд  
    Зареєстровано: 25.01.2010

№ 78/17373

Мін’юст  
3.125 НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки 01.03.2006
№ 110
МНС України  
    Зареєстровано: 07.04.2006
№ 405/12279
Мін’юст  
3.126 НПАОП 75.0-3.40-80

 

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам державних установ

Зміни:

 

23.09.1980

Постанова

№296/П-10

21.08.1985

Постанова №289/П-8

Держкомпраці

СРСР

 

 
3.127 НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з улаштування безпечної експлуатації

та утримання гірськолижних трас

Зареєстровано:

07.12.2011

№ 1281

20.02.2012

За № 240/20553

МНС України

 

Мін’юст України

 
3.128 НПАОП 92.0-1.03-13 Правила охорони праці для працівників бібліотек

 

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

12.12.2012

наказ № 1398

03.01.2013

№ 41/22573

05.02.2013

МНС України

 

Мін’юст України

 

 
3.129 НПАОП 92.0-3.01-83

 

Галузеві норми безплатної видачі засобів

індивідуального захисту робітникам і службовцям

підприємств, організацій і закладів Міністерства

культури СРСР

17.11.1983 Мінкультури СРСР  
3.130 НПАОП 92.0-3.46-82

 

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям підприємств, установ та

організацій культури

Зміни:                                                                                 1

 

 

                                                                                      2

23.11.1982

Постанова

№288/П-18

21.08.1985

Постанова

№289/П-8

6.11.1986

Постанова

№476/П-12

Держкомпраці

СРСР

 

 
3.131 НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної

техніки

Зареєстровано:

01.03.2006

наказ № 110

07.04.2006

№ 405/12279

МНС України

 

Мін’юст України

 

 
3.132 НПАОП 92.11-1.03-80 Правила техніки безпеки і промислової санітарії для

кіностудій Держкіно СРСР

 

28.03.1980 Держкіно СРСР

 

 
3.133 НПАОП 92.13-1.07-76

 

Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та

виробничої санітарії для організацій кінопрокату

12.07.1976 Держкіно СРСР  
3.134 НПАОП 92.2-1.12-73

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на

підприємствах телебачення і радіомовлення

06.12.1973 Держтелерадіо

СРСР

 
3.135 НПАОП 92.34-1.02-74

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в

циркових підприємствах

19.09.1974 Мінкультури СРСР

 

 
3.136 НПАОП 92.5-1.03-97

 

Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів,

що розташовані в сільській місцевості

11 04.06.1997

Наказ № 160

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.137 НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техніки безпеки в музеях 08.05.1974 Мінкультури СРСР

 

 
3.138 НПАОП 92.53-1.07-73

 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для

зоопарків

22.07.1973 Мінкультури СРСР

 

 
3.139 НПАОП 92.61-5.01-81 Інструкція з техніки безпеки при експлуатації

спортивних споруд

08.05.1981 Держкомспорт

СРСР

 
3.140 НПАОП 92.62-5.02-81

 

Інструкція про організаційно-профілактичні заходи

щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму

при здійсненні навчально-тренувального процесу і

проведенні спортивних змагань

02.03.1981 Держкомспорт

СРСР

 

 
3.141 НПАОП 92.72-1.04-59

 

16 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в парках і садах культури і відпочинку 17.02.1959 Мінкультури СРСР  
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ (КОД КВЕД 93)
3.142 НПАОП 93.0-1.02-97

 

Правила охорони праці для підприємств по

виготовленню і ремонту трикотажних виробів за

індивідуальними замовленнями населення

 

 

21.05.1997

Наказ № 143

 

Держнаглядохоронп

раці України

 

 
3.143 НПАОП 93.0-1.03-97

 

Правила охорони праці для підприємств індпошиву і

ремонту одягу

 

21.05.1997

Наказ № 143

 

Держнаглядохоронп

раці України

 
3.144 НПАОП 93.0-1.06-97

 

Правила охорони праці при експлуатації пралень і

лазень

 

 

21.05.1997

Наказ № 143

 

Держнаглядохоронп

раці України

 

 
3.145 НПАОП 93.0-1.07-97

 

Правила охорони праці для перукарень

 

21.05.1997

Наказ № 143

Держнаглядохоронп

раці України

 

 
3.146 НПАОП 93.0-3.02-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам побутового обслуговування

Зареєстровано:

 

Дата введення в дію:

08.11.2012

наказ № 1315

 

27.11.2012

№ 1984/22296

14.12.2012

 

МНС України

 

 

Мін’юст України

 

 
3.147 НПАОП 93.01-1.04-97

 

Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки

і фарбування одягу

 

21.05.1997

Наказ № 143

 

Держнаглядохоронп

раці України

 

 
3.148 НПАОП 93.03-1.08-00

 

Правила охорони праці на підприємствах ритуального

обслуговування населення

06.10.2000

Наказ № 271

 

Мінпраці України