Нормативно – правова база нагляду в машинобудуванні та енергетиці

Перелік НПАОП, які діють на підприємствах

металургійної, машинобудівної, енергетичної галузей

Позначення

нормативного
акта

Назва нормативного акта Затвердження
Дата/
документ/ №
Організація
Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 7.12.71 Держгіртехнагляд СРСР
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 27.03.2007

Наказ № 62

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 04.06.2007

 

Мін’юст № 573/13840
НПАОП 0.00-1.16-96

 

Правила атестації зварників

 

19.04.96

Наказ

№ 61

Держнаглядохоронпраці України
  Зареєстровано: 31.05.96

 

Мін’юст №262/1287
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів 31.12.2008

Наказ № 308

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 03.02.2009

 

Мін’юст № 103/16119
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С 23.07.96

Наказ № 125

 

Держнаглядохоронпраці України
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин 26.03.2010

Наказ № 65

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 19.04.2010

 

Мін’юст № 293/17588
НАОП 1.1.10-1.04-85 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці при холодній обробці металів 16.10.2013 Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування 7.01.77 Держкомпраці СРСР
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 27.11.87 Держгіртехнагляд СССР
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

26.01.2005

Наказ № 15

15.02.2005

№ 232/10512

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

НПАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості 29.03.2007

наказ № 65

Держгірпромнагляд
НПАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах 6.08.22

 

Постанова НКТ РРФСР
  Роз’яснення з цього питання : 1 22.06.24  
  2 14.09.26  
НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості 16.04.2009

Наказ №

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 12.05.2009

№ 424/16440

Мін’юст
НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі 01.11.04

Наказ № 241

Держнаглядохоронпраці України

 

  Зареєстровано: 29.12.04

 

Мін’юст №1663/10262
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 24.03.2008

 

Держгірпромнагляднаказ № 53
  Зареєстровано: 21.05.2008

 

Мінюст України№446/15137
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 26.01.05

Наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України
  Зареєстровано: 15.02.05

 

Мін’юст № 231/10511
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці 29.01.98

 

Держнаглядохоронпраці України Наказ № 9
  Зареєстровано: 07.04.98

 

Мін’юст № 226/2666
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці 15.11.04 Наказ №255 Держнаглядохоронпраці України
  Зареєстровано: 01.12.04

 

Мін’юст №1526/10125
НПАОП 0.00-4.36-87

 

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці 16.12.87

Постанова №731/П13

Держкомпраці СРСР
  Зареєстровано: 25.10.2007

 

Мін’юст №1214/14481
НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві

Зареєстровано:

05.06.01

Наказ № 254

20.07.01

 

Мінпраці України

№615/5806

НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями 05.06.01

Наказ № 254

Мінпраці України
  Зареєстровано: 20.07.01

 

Мін’юст№ 615/5806
НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті 05.06.01

Наказ № 254

Мінпраці України
  Зареєстровано: 20.07.01

 

Мін’юст №615/5806
Металургія (код КВЕД 27)
НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості 22.12.2009

Наказ №289

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 29.01.2009

 

Мінюст України

№87/16103

НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості 27.08.2008

Наказ № 187

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 01.10.2008

 

Мін’юст №918/15609
НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР 23.05.90 Держпроматомнагляд СРСР

Мінмет СРСР

НПАОП 27.4-7.15-86 ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги 1986 Мінкольормет СРСР
Оброблення металу (код КВЕД 28)
НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах 1990 Мінсільгоспмаш СРСР
НПАОП 28.0-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів 5.07.83 Мінхіммаш СРСР
НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві 29.12.2008

Наказ № 301

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 29.01.2009

 

Мінюст України№88/16104
НПАОП 28.0-1.10-84 Правила з охорони праці та виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій 30.10.84 Мінхіммаш СРСР
НПАОП 28.0-1.12-60 Правила безпеки при роботі в цехах гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів 27.12.60 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
НПАОП 28.0-1.23-63 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці та застосуванні алюмінієво-магнієвих і титанових сплавів 15.01.63 ЦК профспілки робітників машинобудування
НПАОП 28.0-1.25-61 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій 29.08.61 ЦК профспілки робітників машинобудування
НПАОП 28.0-1.29-89 Правила з охорони праці при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій 14.12.89 Мінважмаш СРСР
НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт 26.11.2013 Міністерства енергетики та вугільної промисловості
НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт 10 .01.2014 Міністерства енергетики та вугільної промисловості
НПАОП 28.4-1.31-89 Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві 14.12.89 Мінважмаш СРСР
НПАОП 28.4-1.39-91 Правила безпеки праці при заготовочно-штампувальних роботах 9.01.91 Мінавіапром СРСР
НПАОП 28.5-1.01-84 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття 15.10.84 Мінхіммаш СРСР
НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів 18.12.2007

наказ № 315

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 28.01.2008

№ 66/14757

Мін’юст
НПАОП 28.0-1.34-14  Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів  13.02.2014 Міністерства енергетики та вугільної промисловості
НПАОП 28.5-1.05-60 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при обчищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням 24.03.60 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
НПАОП 28.5-1.06-69 Правила з техніки безпеки і промисслової санітарії при електроерозійній обробці металів та їх сплавів 20.08.69 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
НПАОП 28.0-1.36-14 Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів 20.08.2014  № 579 Міністерства енергетики та вугільної промисловості
НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техніки безпеки і промислової санітарії при нанесенні металопокриттів 1972 ЦК профспілки робітників суднобудування
НПАОП 28.5-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні 1973 ЦК профспілки робітників суднобудування
НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів  20 серпня 2014 року № 581 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
НПАОП 28.5-1.19-76 Правила безпеки праці при електронно-променевому зварюванні 25.08.76 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
НПАОП 28.5-1.22-71 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при клепально-складальних роботах 17.03.71 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
НПАОП 28.52-1.32-14 Правила охорони праці під час паяльних робіт 06.02.2014 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
НПАОП 0.00-1.68-13 правил охорони праці під час холодного оброблення металів 16.10.2013 №749 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
НПАОП 28.5-1.35-69 Правила з охорони праці під час виробництва металопокриттів 1990 Мінважмаш СРСР
НПАОП 28.51-1.03-87 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів 25.12.87 Мінавтопром СРСР
НПАОП 28.51-1.05-84 Правила техніки безпеки при електрохімічній обробці металів і сплавів 11.09.84 Міноборонпром СРСР
НПАОП 28.51-1.06-84 Правила техніки безпеки при електроерозійній обробці металів і сплавів 11.09.84 Міноборонпром СРСР
НПАОП 28.51-1.07-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електроерозійній обробці металів 1983 Мінсудпром МВС СРСР
НПАОП 28.51-1.08-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів 12.09.83 Мінхіммаш СРСР
НПАОП 28.51-1.10-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при плазмовому різанні 1973 ЦК профспілки робітників суднобудування
НПАОП 28.51-1.11-67 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів 26.05.67 Мінпромзв’язку СРСР
НПАОП 28.51-1.14-85 Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами 30.12.85 Міноборон- пром СРСР
НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів 30.12.85 Міноборонпром СРСР
НПАОП 28.51-1.17-86 Правила техніки безпеки при роботі на електротермічних установках середньої та високої частоти 11.03.86 Міноборонром СРСР
НПАОП 28.51-1.18-55 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці алюмінію та його сплавів у селітрових ваннах 30.12.55 Президія ЦК профспілки робітників авіаоборонної промисловості СРСР
НПАОП 28.51-1.19-62 Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти 14.11.62 ЦК профспілки робітників машинобудування
НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт 26.11.2013 № 865 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
НПАОП 28.51-1.37-90 Правила безпеки праці при детонаційному напилюванні покриттів 10.10.90 Мінавіапром СРСР
НПАОП 28.51-1.38-91 Правила безпеки праці при вакуумному іонно-плазмовому нанесенні покриттів 23.01.91 Мінавіапром СРСР
НПАОП 28.51-1.41-89 Правила безпеки праці при очищенні деталей механічним способом 25.12.89 Мінавіапром СРСР
НПАОП 28.51-1.47-78 Тимчасові правила безпеки при плазмовому напиленні 10.05.78 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
НПАОП 28.52-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах 22.05.86 Мінхіммаш СРСР
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів 14.12. 2012 року

№ 1425

Наказом МНС України
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом 22.10.2012 Міністерство надзвичайних ситуацій України
НПАОП 28.52-1.26-89 Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах 26.12.89 Мінавіапром СРСР
НПАОП 28.52-1.30-89 Правила з охорони праці у зварювальному виробництві 14.12.89 Мінважмаш СРСР
НПАОП 28.7-1.01-07 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції 18.12.2007

№ 314

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 28.01.2008

№ 65/14756

Мін’юст
Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (код КВЕД 32)
НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості 26.04.72 Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки
НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури 20.08.2014 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
НПАОП 32.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості 11.12.2007

Наказ № 297

Держгірпромнагляд
  Зареєстровано: 26.12.2007

№ 1403/14670

Мінюст України
Виробництво медичних, вимірювальних, оптичних приладів та інструментів
(код КВЕД 33)
НПАОП 33.1-1.03-83 Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів 1983 Мінмедбіопром СРСР
НПАОП 33.1-1.04-78 Правила безпеки та промислової санітарії у виробництві медичних виробів із скла та фарфору 1978 Мінмедбіопром СРСР
НПАОП 33.4-1.12-62 Правила з техніки безпеки при механічній обробці оптичних деталей 12.06.62 ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому
Виробництво та розподілення електроенергії (код КВЕД 40.1)
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок 6.10.97

Наказ №257

Держнаглядохоронпраці України
  Зареєстровано: 13.01.98

№ 11/2451

Мін’юст
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій 22.11.76 Міненерго СРСР
НПАОП 40.1-1.04-72 Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж 15.06.72 Держенергонагляд СРСР
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів 05.06.01

Наказ № 253

Мінпраці України
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 9.01.98

Наказ № 4

Держнаглядохоронпраці України
  Зареєстровано: 10.02.98

№93/2533

Мін’юст
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 21.06.01

Наказ № 272

Мінпраці України
НПАОП 40.1-3.02-84 Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж 29.01.84 Міненерго СРСР
НПАОП 40.1-3.03-84 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР 26.01.84 Міненерго СРСР
НПАОП 40.1-3.04-70 Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти 7.10.70 Міненерго СРСР
НПАОП 40.1-3.19-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості 24.06.80

Постанова

№180/П-7

Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР
  Зміни: 21.08.85  
НПАОП 40.1-5.16-89 Iнструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач 4.01.89 Міненерго СРСР
Виробництво та розподілення тепла (код КВЕД 40.3)
НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива

 

21.08.89 Міненерго СРСР Мінважмаш СРСР
НПАОП 40.3-1.06-79 Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків 22.10.79 Міненерго СРСР
НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт

 

16.06.81 Міненерго СРСР
НПАОП 40.3-1.16-93 Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій

 

1.06.93 Міненерго

України

НПАОП 40.3-1.28-74 Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187 29.08.74 Міністерство шляхів СРСР
НПАОП 40.3-3.18-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії) 20.02.80

Постанова

№43/П-2

Держкомпраці СРСР
  Зміни: 21.08.85

Постанова

№289/П-8