Нормативно – правова база нагляду з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

№ з/п Позна-чення Назва НПА Затверджено
вид НПА та назва органу дата та номер НПА
1 Кодекси України
1.1 КЗпП Кодекс законів про працю України Кодекс 10 грудня 1971 року
2 Закони України
2.1 ЗУ № 5067 Про зайнятість населення Закон України 05 липня 2012 року № 5067-VI
2.2 ЗУ № 875 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Закон України 21 березня 1991 року № 875-XII
2.3 ЗУ № 1282 Про індексацію грошових доходів населення Закон України 03 липня 1991 року

№ 1282-XII

2.4 ЗУ № 3356 Про колективні договори і угоди Закон України 01 липня 1993 року

№ 3356-XII

2.5 ЗУ № 108 Про оплату праці Закон України 24 березня 1995 року № 108/95-BP
2.6 ЗУ № 504 Про відпустки Закон України 15 листопада 1996 року № 504/96-BP
2.7 ЗУ № 1105 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Закон України 23 вересня 1999 року № 1105-XIV
2.8 ЗУ № 2050 Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат Закон України 19 жовтня 2000 року № 2050-III
2.9 ЗУ № 2240 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Закон України 18 січня 2001 року

№ 2240-III

2.10 ЗУ № 185 Про управління об’єктами державної власності Закон України 21 вересня 2006 року № 185-V
2.11 ЗУ № 877 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Закон України 05 квітня 2007 року

№ 877-V

3 Постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної виконавчої влади, інші нормативно-правові акти
3.1 ПКМУ

№ 442

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Постанова Кабінету Міністрів України 01 серпня 1992 року

№ 442

3.2 Інструкція

№ 58

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29 липня 1993 року № 58, зареєстрований в Міністерстві юстиції України

17 серпня 1993 року за № 110

3.3 ПКМУ

№ 100

Порядок обчислення середньої заробітної плати Постанова Кабінету Міністрів України 08 лютого 1995 року

№ 100

3.4 ПКМУ

№ 1290

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці Постанова Кабінету Міністрів України 17 листопада 1997 року № 1290
3.5 Порядок

№ 1266

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням Постанова Кабінету Міністрів України 26 вересня 2001 року № 1266
3.6 ПКМУ

№ 1078

Порядок проведення індексації грошових доходів населення Постанова Кабінету Міністрів України 17 липня 2003 року № 1078
3.7 Порядок № 24 Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 27 квітня 2007 року № 24, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за

№ 715/13982

3.8 Положення № 25 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 23 червня 2008 року № 25, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за

№ 636/15327

3.9 Порядок № 12 Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 25 лютого 2009 року № 12, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за

№ 339/16355

3.10 Порядок № 26 Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22 грудня 2010 року № 26, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за

№ 111/18849

3.11 ПКМУ

№ 98

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів Постанова Кабінету Міністрів України 02 лютого 2011 року № 98