Нормативно – правова база з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів

1

  Кодекс законів про працю України      Кодекс 10 грудня 1971 року
Закони України
2 ЗУ № 5067 Про зайнятість населення        05 липня 2012 року № 5067-VI
3 ЗУ № 875

 

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (ст.19)           21 березня 1991 року
4 ЗУ №1282 Про індексацію грошових доходів населення                        03 липня 1991 року
5 ЗУ №3356 Про колективні договори і угоди          01 липня 1993 року
6 ЗУ №108 Про оплату праці           24 березня 1995 року
7 ЗУ №504 Про відпустки  15 листопада 1996 року
8 ЗУ №2050          Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат                            19 жовтня 2000 року
9 ЗУ №185 Про управління об’єктами державної власності            21 вересня 2006 року
10 ЗУ №877

 

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
05 квітня 2007 року
11 ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 46-47, ст.403)
Постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної виконавчої влади, інші нормативно-правові акти
12 ПКМУ №442     Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці               
13 Інструкція №58           Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників     Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України       29 липня 1993 року № 58, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110
14 ПКМУ №100     Порядок обчислення середньої заробітної плати   Постанова Кабінету Міністрів України 08 лютого 1995 року № 100
15 ПКМУ №1290  Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці       Постанова Кабінету Міністрів України 17 листопада 1997 року № 1290
16 Порядок №1266      Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням Постанова Кабінету Міністрів України

26 вересня 2001 року № 1266

17 ПКМУ №1078  Порядок проведення індексації грошових доходів населення       Постанова Кабінету Міністрів України

17 липня 2003 року № 1078

18 Порядок №24 Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

27 квітня 2007 року № 24, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 715/13982

19 Положення №25           Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням                Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 23 червня 2008 року № 25, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 636/15327
20 Порядок №12 Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності               Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

25 лютого 2009 року № 12, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 339/16355

21 Порядок №26 Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності       Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

22 грудня 2010 року № 26, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849

22 ПКМУ №98       Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів       Постанова Кабінету Міністрів України

02 лютого 2011 року № 98