Нормативно – правова база з питань гігієни праці

№ з/п Позначення НА Назва НА Затверджено
вид документа та назва органу дата та номер документа
1 Закони України
1.1 ЗУ № 2694-ХІІ Про охорону праці Закон України 14 жовтня 1992 року

№ 2694-XII

1.2 ЗУ № 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Закон України 05 квітня 2007 року

№ 877-V

1.3 ЗУ № 4004-XII Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Закон України 24 лютого 1994 року

№ 4004-XII

1.4 ЗУ № 86/95-ВР Про пестициди і агрохімікати Закон України 02 березня 1995 року

№ 86/95-ВР

2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1 Положення про гігієнічну регламентацію № 420 Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів Постанова Кабінету Міністрів України 13 червня 1995 року № 420
2.2 Порядок розслідування № 1232 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Постанова Кабінету Міністрів України 30 листопада 2011 року

№ 1232