Оновлено процедуру підтвердження професійних захворювань

01 березня 2022

З 23.02.2022 набрав чинності спільний наказ «Про затвердження Змін до Інструкції про застосування переліку професійних захворювань» Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Міністерства соціальної політики України від 29.12.2021 №2911/99/738, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2022 №202/37538.

Діагноз гострого професійного захворювання (отруєння) встановлюватиме лікар закладу охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), до якого звернувся пацієнт за медичною допомогою. Пацієнт або інші особи надають інформацію, що захворювання може бути спричинене впливом факторів виробничого середовища та трудового процесу.

ЗОЗ, до якого звернувся пацієнт із ознаками гострого професійного захворювання (отруєння), надає екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок / гостре професійне захворювання відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337.
У такому саме порядку встановлюють діагноз «гостра респіраторна хвороба COVID-19 спричинена корона вірусом SARS-CoV-2” для медичних та інших працівників, що безпосередньо беруть участь у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 та лікування пацієнтів. Це стосується також випадків COVID-19 у медичних та інших працівників, що виникли до дня, коли цей наказ набрав чинності, та щодо яких не завершені розслідування професійного захворювання.

Звертаємо увагу, нові правила застосовуються до випадків COVID-19 медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 і лікування пацієнтів із випадками COVID-19, що виникли до дня набрання чинності цього наказу, та щодо яких на дату набрання чинності цим наказом не завершені розслідування професійного захворювання.