Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу.

12 жовтня 2015

Відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України (надалі по тексту – КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримано щоденну або щотижневу тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, з тим щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин (тобто 40 год., стаття 50 КЗпП).

Згідно зі статтею 65 Кодексу законів про працю України надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Роботодавець повинен вести облік як усього робочого часу, так і надурочних робіт кожного працівника.

Робота в надурочний час при погодинній системі оплати оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані працівниками понад встановлений робочий час в обліковому періоді у подвійному розмірі.

Виходячи з вимог статті 106 КЗпП компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.